Ferske tall viser at 16 prosent av studenter på norske Høyskoler og Universiteter er ensomme. BFU jobber hardt for at studentene ved Institutt for Biovitenskap (IBV) ikke skal bli en del av den statistikken.

Av Julie Sørlie Paus-Knudsen, avtroppende leder i Biologisk Fagutvalg

Avtroppende leder i Biologisk Fagutvalg Julie Sørlie Paus-Knudsen

Avtroppende leder i Biologisk Fagutvalg Julie Sørlie Paus-Knudsen

Da jeg først startet på UiO var alt ganske nytt og fremmed. Det var ikke alltid like lett å finne rett auditorium eller å få oversikt over kollektivtrafikken. Når jeg i tillegg til det praktiske skulle etablere et sosialt nettverk, var det godt å ha BFU som støttespiller. BFU ønsker nye studenter velkommen med en hektisk og inkluderende fadderuke. En håndbok om fadderuken blir delt ut første dag. Der har du alle opplysninger du trenger, både en timeplan for uken samt en liten forklaring om hvert arrangement. Den første uken på biologi er ikke bare pinlige bli kjent-leker, men også foredrag, turer og fester.

Når nye studenter er ferdig med fadderuken, og gjennom «biologisk dåp» er å regne som ekte biologistudenter, er sannsynligheten stor for at de har hørt om BFU. Mange av fadderne er med i BFU, og fungerer som ambassadører for fagutvalget. I tillegg holder BFU, i samarbeid med instituttet, et «motivasjonskurs» i fadderuken. Møtevirksomheten i BFU kommer fort igang, hver mandag møter vi på samme sted, til samme tid. Så om det ikke passer en dag er man alltid velkommen neste uke. Nytt av året er en rekrutteringsuke der vi deler ut kaker i kantina, og serverer gratis lunsj på kontoret før vi runder av det hele med en internfest.

Fossiler og flaggermus

Da jeg møtte opp på mitt første fagutvalgsmøte i 2012, lærte jeg at BFU er en gjeng engasjerte studenter som jobber for at studentene ved IBV skal ha det best mulig både faglig og sosialt. Sammen med de andre «førstisene» fikk jeg en gjennomgang av alle gruppene som finnes i BFU. De politisk og faglig engasjerte ble med i «Fruktbar fredag» som arrangerer debatter på Realfagsbiblioteket, eller i «Frokost hos Kristine» som arrangerer frokostforedrag hver tirsdag. «Konglelogen» rekrutterte de festglade med lovnader om både «Biologisk Aften, «Biologisk karneval» samt vinterfest og sommerfest. Andre ble med i «Biografen», Fotballgruppa eller Ufluktsgruppa. Sistnevnte samarbeider med flere organisajoner om faglig relevante utflukter, som fossilturer, flaggermusturer eller turer der tema er artsbestemmelse.

Etterhvert som semesteret går har man som medlem av BFU mulighet til å være med på både hytteturer og internfester. I tillegg til å bli engasjert i de forskjellige råd og utvalg som er på instituttet, det være instituttstyret, undervisningskomitèen eller andre komitèer. Når du velger å bli med i et råd eller utvalg forplikter du deg til å legge frem sakene som er snakket om på møtene, slik at vi i BFU kan tale studentenes sak i viktige beslutninger.

Årets forening

De siste årene har BFU i samarbeid med Fagutvalget for Molekylær Biovitenskap (FUMBV ) arrangert «Karreieredagen». Et vellykket arrangement der fremtidige arbeidsgivere for biologer og molekylærbiologer har holdt foredrag og stått på stand. Både «Karrieredagen» samt de andre arrangementene hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten støtte fra instituttet, de bidrar både med pengestøtte og med godvilje. Vi i fagutvalget er så heldige å disponere kontor, lager og lesesaler på Kristine Bonnevies hus. Det gjør at vi ikke bare får et godt samhold, men også at vi alltid er tilgjengelige for studenter som ønsker å slå av en prat.

I år mottokk BFU prisen for «Årets studentforening» i regi av SiO og UiO. Det er vel fortjent, for maken til stå på-vilje og engasjement er sjelden vare.

Bli med i samtalen! 1 kommentar

  1. Go BFU!

    Svar

Legg inn en kommentar

Kategori

Årets studentforening, Priser og konkurranser