De er Årets Nyskapning ved UiO, men hva gjør de egentlig?

av Agnes Harriet Lindberg, nestleder i Concerned Students Norway.

Concerned agnesConcerned Students Norway er et tverrfaglig nettverk for studenter som er interessert i klima- og miljøspørsmål. -Trenger vi enda en miljøorganisasjon i den jungelen av engasjerte folk som allerede finnes, spør du? JA, svarer vi.

For det første, fordi vi er et tverrfaglig nettverk. Tverrfaglighet er viktig fordi vi mener at alle fagdisipliner på en eller annen måte handler om klima og miljø. Det gjelder ikke bare biologer og kjemikere, ingeniører og økonomer, men også jurister, samfunnsvitere, psykologer, humanister, journalister, pedagoger, bibliotekarer også videre og videre og videre. Dersom vi skal ta FN Klimapanels hovedkonklusjoner på alvor, må alle fagdisipliner ta ansvar for å stille klima- og miljøspørsmål i sin forskning.

Vi ønsker dermed å bruke fagene våre, det vi kan godt, til å si noe om klima- og miljøspørsmål. Som studenter på ulike læresteder ønsker vi at klima og miljø skal være en del av undervisningen. Vi ønsker også å skape egne arrangementer der studenter kan kombinere miljøengasjementet med faglig interesse og nysgjerrighet. I tiden fremover jobber vi med å etablere flere undergrupper knyttet til ulike fagfelt – og å møtes på tvers av disse.

For det andre, er det en styrke at vi er studenter. Det gir oss unike muligheter til å stille spørsmål ved hvordan og hvorfor ting er som de er, og være en kraft til forandring. I tillegg til å være rettet mot de utdanningsinstitusjonene hvor vi studerer, har vi et fokus mot arbeidslivet. For hvordan kan vi med vår utdanning bidra til det bærekraftige samfunnet? Kan vi legge press på arbeidsmarkedet slik at en klima- og miljøprofil blir viktig for å tiltrekke seg de beste hodene?

Concerned Students Norway er et tiltrengt bidrag i retningen mot et bærekraftig samfunn. Vi har tilknytning til Concerned Scientists Norway, et nettverk av forskere som tar både FN Klimapanels og sin egen forskning på alvor.

Erling Fjeldaas takket for prisen som ble delt ut av SiOs styreleder Magnus Nystrand

Erling Fjeldaas takket for prisen som ble delt ut av SiOs styreleder Magnus Nystrand

På UiOs årsfest i høst ble vi tildelt SiOs pris for «Årets Nyskapning». Dette er en anerkjennelse vi er svært takknemlige for. Prisen vil bidra til at de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge får et enda større fokus på klimaproblemene.

Men et slikt fokus kommer ikke av seg selv. Som en nyskapning er vi avhengig av at dere, våre medstudenter, vil være med. Prispengene skal brukes til «Concerned Students-dagen» i slutten av oktober. Her skal vi vise hvordan forskning fra ulike fagfelt tar opp ulike klima- og miljøspørsmål.

Så brett opp ermene, kvess pennene, rens stemmen og ta kontakt med oss om du med ditt studium vil bidra til et bærekraftig samfunn!

Legg inn en kommentar

Kategori

Årets studentforening, Gjesteblogger, Priser og konkurranser