Vi søker en forening som kan stille med 4 personer før og etter Foreningsdagen torsdag 31. januar. For oppdraget får foreningen 3.000 kr. Søknadsfrist mandag 21. januar

Arbeidstid:

  • 31. januar klokken 08:30-10:00
  • 31. januar klokken 14.00-15.30

Arbeidsoppgaver

  • Flytte møbler bort fra lokalet Foreningsdagen skal holdes i
  • Flytte møbler tilbake til lokalet etter at Foreningsdagen er over

Det er i hovedsak snakk om stoler og bord som skal flyttes.

Lønn:

3.000 kr totalt.

Slik søker du:

For spørsmål om oppgaven, ta kontakt med prosjektleder Felicias Scheffkneckt på felicitas.scheffknecht@sio.no eller telefon 467 43 628.

Kortfattet søknad med beskrivelse av foreningen, foreningens størrelse og mulighet til å garantere for personell på de overnevnte tidspunkt, samt navn på kontaktperson sendes til felicitas.scheffknecht@sio.no Merk søknaden «Oppdrag Foreningsdagen UiO».

Send søknad så fort som mulig, men senest innen mandag 21. januar klokken 16.00.

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement, Semesterstart