Av Andreas Slørdahl, teatersjef i Teater Neuf I høst har styret i Teater Neuf gjennomført en ganske omfattende strukturendring, som blant annet har ført til at vi har fått færre medlemmer, og blitt mindre inkluderende. Dette har vi gjort for å få mer aktivitet og flere søkere. Det virker litt kontraintuitivt, men tillat meg å […]

Av Marie Toreskås Asheim, karriereveileder og veiledningsfaglig ansvarlig ved Karrieresenteret UiO SiO Foreninger har allerede skissert flere gode grunner til å engasjere seg i studentforeninger. På Karrieresenteret er vi opptatt av å fronte aktiv deltakelse i studentforeninger som et smart karrieregrep. Foreningsaktivitet er kanskje en av de enkleste, mest tilgjengelige og praktisk gjennomførbare måtene å […]

Av Carline Tromp, Redaktør for Argument Har du en idé som er for god til å være sant, informasjon som må ut, en mening om ting som er viktig for flere? Kanskje studentlivet inspirerer deg til å fortelle, skrive eller dikte? Uansett hva du har lyst til å si er det ingen grunn til å […]

Det finnes flere støtteordninger som dere i foreningene kan søke til, men om dere bare skal søke støtte fra ett sted dette semesteret så anbefaler vi at dere søker Kulturstyret! Kulturstyret er studentene i SiO sin egen støtteordning. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften, og medlemmene i Kulturstyret er selv studenter og har erfaring fra […]