Skandiabankens nye stiftelse Ideer for livet deler ut penger til gode tiltak som kommer barn og unger under 25 til gode. Med andre ord perfekt for studentforeninger. Neste søknadsfrist er 31.oktober.

Ideer for livet er en egen stiftelse opprettet av Skandiabanken.no. Stiftelsen ønsker å støtte tiltak for å bedre barn og ungdoms vilkår, og det vi kaller utenforskapet i særdeleshet. Med utenforskapet menes det barn og unge som faller utenfor samfunnet. Stiftelsen har et eget fond og det er avkastningen av dette fondet som skal deles ut til både store og små initiativ og prosjekter.

Helt nytt

Skandiabanken sitt Ideer for livet ble stiftet 20. august i år. Det er styret som bestemmer hvem som får midler og hvor mye, helt uavhengig av Skandiabanken. Styret har også sine egne vedtekter, men Styrelederen skal være en representant fra Skandiabanken og i dag er dette vår leder Magnar Øyhovden. Med seg i styret har han fått:

Styret:  Magnar Øyhovden (Skandiabanken), Therese Jebsen (Rafto), Per Våge (Kriminalomsorgen), Birgitta Hultfeldt (Ideer for livet i Sverige) og Marco Elsafadi (ildsjel).

Styret:
Magnar Øyhovden (Skandiabanken), Therese Jebsen (Rafto), Per Våge (Kriminalomsorgen), Birgitta Hultfeldt (Ideer for livet i Sverige) og Marco Elsafadi (ildsjel).

Disse bidrar med sin spesialkunnskap med barne og ungdomsarbeid.

Ambassadører

Medarbeidere i Skandiabanken kan søke om å få bli ambassadører. Disse får da som oppgave å ringe opp søkere og gjøre seg opp en mening om prosjektet om dette er realistisk og i tråd med vedtektene. De skal også skrive en enkel innstilling til styret. Medarbeiderne får fristilt arbeidstid for å kunne gjøre dette.

To søknadsfrister i året

Søknaden sendes inn via vår egen nettside hvor man også finner retningslinjer og eksempler på tiltak vi støtter. Det vil være to søknadsfrister i året, både vår og høst. Den første fristen er allerede 31. oktober. Når søknadsfristen går ut, setter ambassadørene i gang med sitt arbeid og skriver sine innstillinger. Styret har fått en veiledende prioriteringsliste og skal behandle søknader og innstillinger. Styret står helt fritt til å si nei, eller kanskje de synes at prosjektet er så godt at de øker utbetalingen?

Hvem kan søke?

Hvem som helst kan søke. Men det må være til en ide som involverer barn og unge under 25 år. Midlene fra Ideer for livet er ment som en engangssum enten til å lansere en god idé, eller til å forbedre et prosjekt som allerede pågår. Man kan ikke søke om midler til å dekke faste utgifter (eks. husleie, arbeidskraft). Ideen eller prosjektet må være politisk og religiøst uavhengig. Vi anbefaler selvsagt at man leser igjennom kriteriene før man søker.

Hvorfor gjør Skandiabanken dette?

Skandiabanken har lenge hatt lyst til å gjøre noe mer og å gi noe tilbake til samfunnet. Både fordi det er en forventning, men mest fordi vi ønsker å gjøre en forskjell. Arbeidet profileres ikke på noen måte, men håper at medarbeiderne vil føle stolthet over arbeidsplassen og forhåpentligvis også engasjere seg og se at banken kan gjøre en forskjell for de som mottar midler.

Legg inn en kommentar

Kategori

Ukategorisert