I disse dager er det mange nye foreninger som starter opp. Spesielt på Høyskolen har Operasjon HiOA gitt resultater, men senest i går var det også to jenter ved UiO som ville starte en strikkeforening. Vi ser også at konturene av et fremadstormende arbeidslivsrettet jentenettverk på Humanistisk Fakultet og på Kjeller dannes det linjeforeninger over en lav sko. Også blant internasjonale studenter vokser det frem nye foreninger.

Felles for dem alle er at de er navnløse. I hvert fall inntil videre. Det å starte en forening er en egen prosess, men den kanskje vanskeligst/letteste/morsomste/rareste delen av den prosessen er å gi foreningen et navn.

For hva er egentlig et navn?

Shakespeare lurte også på det. I Romeo og Julie akt 2 scene 2 kommer de unge lovende frem til at navn bare er en arbitrær greie. At roser som ikke heter roser fremdeles luktet godt osv. Men samtidig er navn også en sentral identitetsmarkør. Enhver sosiolog kan fortelle deg at identiteten din (og den til foreningen din) bestemmes vel så mye av andre som av deg selv – og det første disse «andre» lærer om en ny forening ofte er nettopp navnet.

Så det er viktig å velge navn. Viktig og kanskje vanskelig. Men da er det godt at det å bestemme seg for navn kan fort kan utvikle seg til å bli en fryktelig festlig prosess!

Galskap og statistikk

For noen navn på studentforeninger er rett og slett fantastiske. Jeg skulle gjerne vært flue på veggen da psykologistudentenes kor kom på navnet «Kling Kokos» eller da statsviternes sangfugler bestente seg for «KorRelasjon» – en stille hyllest, eller spark, mot masterstudentenes fryktede metodeemne. Og det er ikke bare korene som har festlige navn heller. Både informatikkstudentene og medisinstudentene har tydeligvis knekt koden. De kalte studentpubene sine for henholdsvis Escape og Anestesien.

Men kanskje tenker du at foreningen din er for seriøs til å ha et festlig navn? At det kanskje ikke sømmer seg med et ordspill i navnet? Vel, da min gode venn, er det min glede å fortelle deg om den myteomspunne internbaren på det ytterst seriøse Teologisk Fakultet som har verdens mest fantastiske navn:

For den heter nemlig Johannes Åpen Bar

Lykke til i navnejakten!