Av Mike Fürstenberg, faglig leder SiO Foreninger

Er det en ting jeg har erfart som faglig leder i SiO Foreninger, så er det at kunnskapen om god foreningsledelse sitter i foreningene selv. De vet hva som funker, hvor skoen trykker og de vet hvordan erfaringene bør videreformidles.

Mike Fürstenberg

Derfor arrangerer vi Lederdult – der foreningene får plassen og kan dele og ta imot innspill fra hverandre.

Når SiO Foreninger inviterer lederne av Oslos studentforeninger til «Lederdult» 21. mars, er hensikten nettopp å sette erfaringsdelingen i system og få studentene til å dulte borti hverandre og dele ideer og kunnskap. Det er når mennesker dulter borti hverandre, nettverker, møtes eller snakker sammen man virkelig opplever dette.

Lederdult er en møteplass for erfaringsutveksling, en nettverksarena og en workshop

Lederdult er en møteplass for erfaringsutveksling, en nettverksarena og en workshop. Deltakerne skal sitte igjen med ny kunnskap, men de skal også bruke den kunnskapen de allerede innehar og kan dele. I våre møter med studentforeningene ser vi gang på gang de store ressursene som finnes i den enkelte studentforening. At de er opptatt av kompetanseheving vet vi blant annet gjennom deres deltakelse på SiO Foreningers kurs. Derfor er vårt mål med Lederdult å åpne for kunnskapsdeling mellom studentforeninger.

For en dag skal du ut og søke jobb, og da kan du fortelle arbeidsgiveren om ferdighetene du har fått og om aktiviteten du har vært med på. Den type erfaring kan være bra for ditt kandidatur.

Lederdult er et tilbud til alle ledere og nestledere i studentforeninger. Gjennom erfaringsutvekslinger som dette bygger vi et enda bedre studentmiljø for studentene i studenthovedstaden.

Les mer om Oslos studentforeninger på Foreningsbloggen.

Legg inn en kommentar

Kategori

Kurstilbud