20. februar 2014

En leders ansvar

Å være leder i en studentforening gir mange morsomme stunder med gode venner, og du vil sitte igjen med en masse erfaringer, kunnskap og gode kontakter for resten av livet.

Men hvilket ansvar har egentlig lederen?

Universitas ringer, denne gangen fordi arrangementet trakk flere enn forventet.  Forrige uke dukket ingen opp, og lederen måtte forklare hvorfor. Senere på dagen er det styremøte, det skal diskuteres hvordan nye medlemmer skal rekrutteres, hva som skal sendes inn til Kulturstyret i søknaden om støtte, og det skal diskuteres hvordan skal man dekke opp tapet fra forrige ukes arrangement. Etter møtet løfter lederen et av styremedlemmene som mangler motivasjon. Mange oppgaver løst i dag, men morgendagen venter nye utfordringer.

Lederen har ansvaret for at alle hjulene på vogna trekker, at lasten er godt sikret, og at kursen er satt riktig for foreningen. Når ting butter imot skal lederen stå frem og ta ansvar, hun skal være en støtte for sine medlemmer, motivere og hjelpe til der det trengs. Hun skal være tilstede for medlemmer som trenger ekstra oppfølging, ta den tøffe samtalen med medlemmer som enten ikke gjør jobben sin eller som mangler motivasjon.

Når ting går bra skal hun sikre gode rutiner for at ting skal gå godt også fremover. Holde humøret oppe og skape god flyt. Hun skal fremheve alt det gode som gjøres i foreningen, fremheve enkeltpersoners ekstra innsats, bygge en positiv kultur i foreningen.

Hun skal tilpasse språket sitt etter hvem hun møter og snakker med, enten om det er styremedlemmet, medlem, generalforsamlingen eller avisen som ringer. Hva passer å si, hva kan man love, mene, eller tenke. Hvordan blir man tolket.

Så hva forventes av lederen?  Hun skal kunne kommunisere, hun skal bygge foreningens omdømme og profil, hun skal fronte  god organisasjonskultur, ha oversikt over økonomien i foreningen og ta vare på sine medlemmer, enten de har de tøft, eller trenger et løft.

Dette er en leders ansvar!

Er du foreningsleder? Aspirerende leder? Eller har lederansvar i foreningen?

Bli med på SiO foreningers lederkurs 14. – 16. mars. Her møtes studentledere for å diskutere vervet sitt, lære mer om hva det vil si å lede og metoder for god ledelse.

 Klikk her for mer informasjon og påmelding.