Hvert år hedrer de to lærestene UiO og HiOA sine beste foreninger i foregående år. Årets Forening HiOA og Årets Forening UiO holdes helt uavhengig av hverandre.

UiO har delt konkurransen sin inn i to kategorier – Årets Forening og Årets Nyskapning – mens HiOA samler alle foreningene i én konkurranse. Konkurransene starter med en åpen nominasjonsrunde, før en jury velger ut tre finalister og én vinner i hver kategori. Foreningene som presenteres her er de ni foreningene som kjemper om å vinne Årets Forening HiOA, Årets Nyskapning UiO eller Årets Forening UiO. SiO Foreninger og juryen gratulerer alle finalistene.

Årets Forening HiOA

Det kom inn 23 nominasjoner i Årets Forening HiOA. Denne konkurransen har i år temaet «inkludering», og alle finalistene har vist at dette er et område de er spesielt dyktige på. Vinneren av Årets Forening HiOA avsløres under Foreningsdagen HiOA 18. august. Juryen har bestått av én representant fra HiOA, én fra Studentparlamentet HiOAs arbeidsutvalg og én fra Kulturstyret. 

Her er de tre finalistene i Årets Forening HiOA (alfabetisk rekkefølge):

Barn oss imellom

Barn oss imellom jobber for å øke den tverrfaglige kompetansen i arbeid med barn og unge, og gjennom arbeidet sitt setter de inkludering av barn på dagsordenen. Foreningen har fått til mye i år, og de har satt opp temakvelder, frokostmøter, og sin årlige todagers konferanse, som er åpen for alle studenter som i sitt fremtidige yrke skal jobbe med barn.

Foreningen når ut til en stor studentmasse, hovedsakelig fra helsefag og lærerutdanningene, men også andre utdanninger som skal jobbe med barn. Slik styrker de den faglige utdanningen ved HiOA. Det er et stort samfunnsbehov for foreninger som denne, og juryen gratulerer Barn oss imellom med finaleplass i Årets Forening HiOA.

HiOA Gaming. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

HiOA Gaming er spillforeningen som «alle» er med i. De jobber aktivt for at nettopp alle skal føle seg inkludert, ved å tenke nytt og utvide tilbudet sitt når de ser behovet for det. Nytt av året er økt satsing på brettspill, samt voice og IM chat server for å knytte medlemmene tettere sammen.

HiOA Gaming bringer folk fra forskjellige studieretninger, fakulteter og nasjonaliteter sammen, og alle er velkomne. Kontoret deres er en samleplass hvor man nesten til enhver tid kan sitte å studere eller ha en hyggelig prat med andre personer med felles interesser. Når denne foreningen snakker om inkludering, handler det om å inkludere mange, og det handler om å inkludere dem godt. Juryen gratulerer HiOA Gaming med finaleplass i Årets Forening HiOA.

Oslostudentenes Kinoforening

Oslostudentenes Kinoforening samler studenter med interesse for film. Foreningen har gjort kinobesøk til noe sosialt, ved at man møter nye mennesker og etter filmen gjerne fortsetter kvelden med å diskutere filmen.

Dette er et lavterskeltilbud som gjør det lett å være med i en forening, selv i en travel studiehver

dag. Foreningen tilbyr en sosial arena som hverken krever alkohol eller spesielle ferdigheter, noe som gjør at foreningen i seg selv er inkluderende. I tillegg jobber foreningen aktivt for å favne bredt og inkludere medlemmene sine. Siden oppstarten har foreningen vokst jevnt og trutt, og foreningen samarbeider nå med andre foreninger i Oslo om filmkvelder og sosiale sammenkomster. Juryen gratulerer Oslostudentenes forening med finaleplass i Årets Forening HiOA.

Årets Forening UiO

Denne konkurransen består av to kategorier: Årets Nyskapning og Årets Forening. Det kom inn 10 nominasjoner til Årets Nyskapning, og 21 nominasjoner til Årets Forening. Vinneren av Årets Forening UiO avsløres under Foreningsdagen UiO 21. august. Juryen har bestått av én representant fra UiO, én fra Studentparlamentet UiOs arbeidsutvalg og én fra Kulturstyret.

Her er de tre finalistene i Årets Nyskapning UiO (alfabetisk rekkefølge):

African Student Association

African Student Association jobber for å skape et mer variert syn på kontinentet Afrika, gjennom sosiale og faglige arrangementer. Parallelt med at foreningen har arrangert temakvelder og markeringer, har styret også lært seg hvordan man starter opp og driver en forening – noe de gjør med et brennende engasjement og stor lærevillighet. På under et år har foreningen utviklet seg til å bli et populært samlingspunkt for alle med tilknytning til eller interesse for Afrika. De har også bemerket seg ved å klare å mobilisere mange studenter og studentforeninger til en antirasistisk markering. African Student Association har tydelig fylt et behov på universitetet, både faglig og sosialt.

Medisinsk fagutvalg

Medisinsk Fagutvalgs evalueringsmodell: Medisinsk fagutvalg startet i år en stor prosess for å forbedre kvaliteten på forelesningene på medisinstudiet. Fagutvalget laget en modell for evaluering av enkeltforelesninger, slik at hver foreleser får tilbakemelding. Dette har blitt tatt godt imot av foreleserne og fakultetsledelsen. Evalueringsmodellen er et eksempel på at fagutvalget tar studiekvalitet i egne hender og samarbeider godt med de ansatte på universitetet. Slike tiltak er akkurat hva fagutvalg er til for, og dette er et godt eksempel på hvordan studentengasjement kan heve kvaliteten på utdanningen.

Psykologistudenter uten grenser

Psykologistudenter Uten Grenser ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med globale samfunnsutfordringer. Dermed fyller de en viktig og etterspurt dimensjon i psykologifaget. Foreningen arrangerer svært populære temarelaterte foredrag og workshops om for eksempel kultursensitivitet og arbeid mot voldelig radikalisering. Foreningen tenker stort og samarbeider med institusjoner utenfor universitetet, og klarer slik å øke den tverrfaglige kompetansen på, og utenfor, psykologisk institutt.

Her er de tre finalistene i Årets Forening UiO (alfabetisk rekkefølge):

Filologisk Forening

Filologisk Forening er fakultetsforeningen ved Det humanistiske fakultetet, og foreningen er ansvarlig for å drifte kjellerpuben Uglebo, Kafé Uglemor og tidsskriftet Filologen. Dette året har Uglebo vært i «eksil» fra sine vanlige lokaler, og foreningen har derfor måtte jobbe hardt for å opprettholde aktiviteten i midlertidige lokaler. Foreningen har da fokusert på internmiljø og faglige arrangementer, samtidig som Filologen har vært driftet som normalt. Foreningen er nå tilbake i lokalene sine i Sophus Bugges hus, og aktiviteten har allerede har tatt seg godt opp!

Kling Kokos

Kling Kokos er Psykologisk Institutts sangforening. Dette året har koret gjennomført store organisatoriske endringer, hele tiden med fokus på å øke samholdet blant medlemmene. Tydeligere medlemskap, underkomiteer og planlegging av uniformer er blant tiltakene foreningen har satt i gang dette året. Foreningen har jobbet målrettet og demokratisk, og har kommet langt med å skape en tydelig identitet. Koret fyller også 10 år i 2017!

Menageriet

Menageriet jobber for økt sosialt samhold, mindre frafall og høyere faglig kompetanse på programmet «Materialer, energi og nanoteknologi». Foreningen startet som en ren sosial linjeforening, men har den siste tiden økt andelen faglige arrangementer. Foreningen er en arena hvor «eldre» og «yngre» studenter kan møtes, gjennom blant annet eksamensverksted og masterpresentasjoner. Foreningen arrangerer også sosiale sammenkomster som treningsøkter, jentekvelder og ølbryggekurs, og fadderuken de arrangerer har en svært høy andel alkoholfrie aktiviteter.

Legg inn en kommentar

Kategori

Årets studentforening, Priser og konkurranser