Finalistene i Årets Forening UiO og Årets Nyskapning UiO er nå valgt ut. 21 foreninger var nominert til Årets Forening, og fem foreninger til Årets nyskapning. Totalt 36 nominasjoner ble sendt inn i konkurransen. Prisene for Årets Forening og Årets Nyskapning blir delt ut på Foreningsdagen UiO 22. august, og vinnerforeningene mottar 10.000 kr hver i premie.

 

Finalistforeningene i Årets Nyskapning UiO

Den Tyskspråklige Forening er for de med interesse for tysk språk og kultur. De har raskt vokst til å bli et viktig møtepunkt for tysk-interesserte ved UiO.
Foreningen er med på å skape et bedre sosialt og faglig miljø for en gruppe som tidligere manglet et samlende tilbud. På kort tid har foreningen fått på plass regelmessige og innholdsrike arrangementer.

ifi_rotorIfi Rotor er en forening for bruk og bygging av multikopter, som representerer et morsomt og kreativt nytt tiltak ved UiO. De tilbyr sosialfaglig relevante tiltak, engasjert mange mennesker på kort tid og samlet et relativt bredt miljø på universitetet. Foreningen har allerede utmerket seg nasjonalt og internasjonalt.


Studentaksjonen Oslo
 jobber målrettet for å tilby lese- og skriveundervisning til barn fra Afghanistan. StudentaksjonenDeres utrettelige arbeid har allerede skapt betydelige resultater. Medlemmene har et stort engasjement, og foreningen bidrar positivt internasjonalt. Foreningen samarbeider med skandinaviske studenter og har raskt fått fotfeste som en viktig nasjonal aktør.

 

 

Finalistforeningene i Årets Forening UiO

PsychaidPsychaid samler psykologistudenter rundt nasjonale og globale utfordringer gjeldende psykisk helse. De har drevet foreningen svært godt, på imponerende selvstendig vis. De opprettholder et aktivitetsnivå som gjør dem til et viktig bidrag på sitt institutt. Gjennom arrangementene skaper foreningen et sosialt miljø på studiet og bidrar til kontakt mellom studenter og ansatte.


Realistforeningen
tilbyr et variert spekter av kulturelle og sosiale tiltak for alle studenter ved UiO. RealistforeningenForeningen har et svært høyt aktivitetsnivå, og har i år hatt imponerende høyt faglig fokus ved siden av den ordinære virksomheten. RF-Kjelleren er en møteplass for både studenter og ansatte ved universitetet. Foreningen spiller en stor rolle i semesterstart, og arrangerte i februar festivalen Bjørnegildet.


SAIH Blindern
er lokallaget til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SAIHDe har et veldig høyt aktivitetsnivå, med jevnlige møter og mange arrangementer og markeringer. De tenker originalt for å nå ut med budskapene sine, både på stands og i kampanjer. Innsatsen den siste perioden har vært formidabel og gitt tydelige resultater i Oslo og i samarbeid med SAIH nasjonalt.

 

Årets jury har bestått av representanter fra UiO, Kulturstyret og Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiO. 

Legg inn en kommentar

Kategori

Årets studentforening, Priser og konkurranser