Av Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingsrepresentant (H). Medlem i Helse og Omsorgskomiteen

Stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H) sitter i stortingets Helse- og omsorgskomite,

Stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H) sitter i stortingets Helse- og omsorgskomite,

God helse handler både om fysiske og psykiske forutsetninger. Mange opplever et stort gap mellom forventninger og krav til livet, og livet slik det faktisk utspiller seg. Det påvirker og utfordrer spesielt den mentale helsa vår. Særlig unge mennesker opplever det vanskelig å finne sin identitet og utfordres både av kroppspress og jag etter prestasjoner. Det gjøres mye bra helsearbeid i Studentsamskipnaden. Et godt helsetilbud som er tilgjengelig i studietiden er viktig, også i forhold til psykiske utfordringer. Vår mentale helse utfordres minst like mye som den fysiske. I perioder opplever vi alle følelse av ensomhet, savn, stress eller håpløshet, sånn er det også i studietiden. For noen blir disse følelsene ekstra sterke, fordi man har flyttet vekk fra sin familie og sine venner og skal finne rotfeste for en periode på et helt nytt sted.

Veldig mange av oss vil en eller flere ganger i livet få en psykisk helseutfordring. Allikevel føler mange mennesker skam ved å slite psykisk. Derfor er det heller ikke så enkelt å snakke med andre om det. Det er uheldig, fordi det viktigste mange trenger i en slik situasjon er nettopp et menneske å snakke med. Større åpenhet er derfor viktig for å bekjempe de mange tabuer som eksisterer rundt psykiske lidelser.

God tidlig innsats er viktig for å forebygge at små problemer vokser til store utfordringer. For mange barn og unge er skolehelsetjenesten det viktigste lavterskeltilbudet vi har. Her skal det satses mer i årene fremover fra regjeringen. Så må vi gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig og relevant også for gutter, for i dag er det få gutter som oppsøker helsesøster. Barn og unge får perioder hvor man strever med følelsesmessige vansker – både gutter og jenter. Noen ganger holder det å snakke med en venn, men andre ganger kan en samtale med en fagperson være viktig og riktig. Da må vi sørge for at helsesøsters dør virker like åpen for gutter som for jenter.

Flokken din

Jeg snakker ofte om at det er viktig å ta vare på flokken sin. Ordet flokken har jeg lånt av sosialmedisiner Per Fugelli, som definerer flokken som det nettverket vi har rundt oss, familie, venner, fotballaget eller gjengen på kafèen om morgenen. I studietida kan det å delta i studentforeningsfelleskapet være en god flokk. Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres i studentforeningen og jeg vet at det skaper følelse av tilhørighet og viktig samhold for mange.  For bare noen få år siden studerte jeg sykepleie ved høyskolen selv og jeg vet hva studentsamholdet betyr i en krevende studietid. Det beste med slike fellesskap er at alle kan være med. Samhold og tilhørighet åpner døren for også å ta den viktige praten om hvordan en har det.  Større toleranse og åpenhet rundt psykiske utfordringer er ikke egentlig så vanskelig.  Vi må bare våge å se hverandre og prate med dem vi ser trenger det.

Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres i studentforeningen og jeg vet at det skaper følelse av tilhørighet og viktig samhold for mange

Så finn deg en flokk, stor eller liten! Den er god å ha både på solskinns- og regnværsdager.