Vi har snakket med fire foreningsledere for å få bekreftet fra grasrota at det stemmer at foreningsarbeid er morsomt, nyttig og lærerikt.

Vi har spurt om:

1) Hvorfor er du med i akkurat din forening?

2) Hva er det viktigste du får ut av å være frivillig i en organisasjon?

3) Har foreningsengasjementet fra din eller en annen forening vært springbrett for noen du kjenner? Med tanke på karriere eller andre typer muligheter som ikke nødvendigvis er et resultat av studier.

4) Hva tror du foreningserfaring generelt har å si for livet etter studiene?

Linn S. PettersenLinn Seime Pettersen, leder for kommunikasjonsavdelingen på DNS, studerer Medier og kommunikasjon på HiOA.

Jeg ble med i Kommunikasjonsavdelingen for å få jobbe med (og få publisert egne) tekster. Det tok ikke lang tid før jeg ble glad i foreningen og alle folkene i den, og da ønsket jeg å gjøre mer. Nå er jeg leder av en forening bestående av dyktige og engasjerte frivillige. Det gjør meg stolt.

Erfaring er det viktigste jeg får ut av å være frivillig. Hver eneste uke lærer jeg noe jeg kommer til å ha bruk for senere i livet, det være seg faglig eller om det frustrerende og fantastiske med samarbeid.

Det det sosiale er også viktig. Man møter mange mennesker, og alle er herlige! Drar jeg til Chateau Neuf for å jobbe eller slappe av, møter jeg alltid noen jeg kjenner.

Kommunikasjonsavdelingen er definitivt et nettverk. Flere i foreningen har blitt rekruttert til jobb av tidligere/nåværende medlemmer. Vi kjenner jo hverandre, og vet hva de andre kan. Jeg vil kalle det et kvalitetsstempel at man har brukt mye tid på frivillig arbeid.

Lærdommen om at penger ikke er det viktigste i livet har mye å si. 400 frivillige (i hele Studentersamfundet) utretter helt utrolige ting, hver dag. Vi gjør det fordi vi vil noe, ikke fordi vi nødvendigvis må ha noe materielt igjen for det. Å ta med den holdningen videre i livet, vil være til vår egen fordel.

Det å være med i en forening beskrevet i en setning:

Å være med i en forening er å være del av en vennegjeng som utretter noe sammen.

 

Kathrine A. Richter Katrine Anemone Richter (25), Justivalsjef 2013, formann i Juristforeningen i 2014, Tar Mastergrad i rettsvitenskap

Som en musikk, -administrasjons -og ansvarsglad person så jeg en unik mulighet ved å være sjef for et så stort arrangement som Justivalen. Ettersom Justivalens program er svært variert med kulturelle, faglige og festlige innslag, blir man utfordret og satt på prøve i prosessen frem mot åpningsdagen, under festivalen og i etterkant.

Venner og erfaringer det viktigste jeg får ut av å være med. Foreningsarbeid er et viktig avbrekk i studiehverdagen og fungerer som en gulrot når jeg sitter på lesesalen.

Engasjement i en studentforening er alfa omega for å få maksimalt ut av studietiden siden du blir kjent med så mange ulike, dyktige og engasjerte personer som blir venner for livet og støttespillere i hverdagen.

Om foreningserfaring ikke direkte er et springbrett, så er det i hvert fall medvirkende til jobbintervju og senere ansettelse. Jeg vet også om flere som har funnet ut av hva de vil gjøre når de er ferdig med studiene etter å ha engasjert seg i foreningsarbeid.

Med erfaring fra foreningsarbeid viser du fremtidige arbeidsgivere at du er i stand til å samarbeide og kommunisere med andre, at du er strukturert og engasjert. Det er gode egenskaper. I tillegg vil foreningserfaring også gi deg en stor kontaktflate på tvers av studieårene som du senere tar med deg inn i arbeidslivet.

Mohammad Usman Bashir Mohammad Usman Bashir (21), Leder, PRESS – studentlag Oslo, studerer Barnevernspedagogikk

PRESS- Redd Barna er en partipolitisk og religiøst uavhengig barnerettighetsorganisasjon. Denne organisasjon har unge medlemmer, og jeg mener det er veldig viktig at den yngre gruppen tar del i spørsmål som angår barn og unge.  Som barnevernstudent er jeg opptatt av en verden hvor brudd på barns rettigheter tas personlig. PRESS gjør nettopp det. Studenter er ofte engasjerte og kunnskapsrike mennesker som har det som trengs for å få til en forandring til det bedre. I tillegg er vi med på å skape og forme fremtidens samfunn. Derfor ønsket jeg å bli en del av studentlaget til PRESS hvor jeg kan finne andre studenter som i likhet med meg ønsker å benytte sin kunnskap og sitt engasjement til å kjempe for de som trenger det mest, nemlig barna! PRESS fokuserer alltid på barnets beste, og det var nok til at jeg meldte meg i studentlaget til Oslo PRESS.

Jeg mener at dersom en ønsker at noe skal skje, må vedkommende kjempe for det. Det er ofte enklere å bli sett og hørt når man er flere. Som frivillig i PRESS får jeg, sammen med andre medlemmer, muligheten til å rope ut hva vi står for. Det viktigste jeg får ut av å være frivillig i PRESS er derfor muligheten til å få ut mine hjertesaker og ikke minst den erfaringen og kunnskapen jeg tilegner meg.

En tidligere engasjert PRESS medlem har blant annet gjennom media delt mange gode og fornuftige meninger som har vært med på å bidra til at folk har blitt mer oppmerksomme rundt utfordringer barn møter på i dag. Vedkommende har i dag en veldig god jobb, og har i enda større grad mulighet til å jobbe med sine hjertesaker.

Som medlem i en forening er du en del av et felleskap, og man lærer derfor å samarbeide. Dette kan for eksempel hjelpe en i jobblivet. Jeg føler man også blir mer selvstendig og tørr i større grad å dele det man står for. I tillegg til det kan kunnskapen man tilegner seg igjennom foreningserfaring være til stor hjelp senere.

Det å være med i en forening beskrevet i en setning:

En kunnskapsrik erfaring som bidrar til at du i større grad får realisert dine mål og ønsker, i samarbeid med andre.

 

Tobias Sæther Tobias Sæther (21) Redaktør for Zoon Politikon, går på bachelorprogrammet i Europastudier

Når man er med i tidsskriftet Zoon Politikon blir man bundet til å måtte skrive jevnlig. Dette gir svært god skrivetrening. Det er ren moro med erfaring på kjøpet!

Zoon Politikon er et tidsskrift, og skiller seg sånn sett endel fra «vanlige» studentorganisasjoner i det at man får se et ferdig sluttprodukt, et magasin. Akkurat det er en veldig god følelse. Samtidig får man svært god erfaring i prosessen rundt det å skrive.

Med tanke på karriere eller andre typer muligheter gir foreningserfaring et utbytte som ikke nødvendigvis er et resultat av studier. Jeg har inntrykk av at mange som er aktive i studentforeninger får et lite eller stort kikk av dette, og motivasjon til å jobbe videre mot et mål.

Mannen som startet Zoon Politikon, Iver Neumann, er vårt eget kanskje beste eksempel på noen som har brukt foreningserfaring som springbrett. Han er nå professor ved London School of economics samt forsker ved NUPI.

Når det kommer til livet etter studiene bidrar foreningserfaring definitivt til å bygge varige vennskap og forbindelser, og kan på sitt beste være en forberedelse og et springbrett til et konkurransepreget og tøft arbeidsmarked. En god kombinasjon, så hva venter du på? Finn deg en forening og ha det moro!

Det å være med i en forening beskrevet i en setning:

Masse moro!