Foreningslivet oppleves for mange som en boble. Du sitter i din egen verden og tror at det bare finnes én måte å gjøre ting på. De som våger å stikke hull på boblen finner fort ut at det ikke er tilfellet.

HåkonAv Håkon Søiland
Prosjektkoordinator, SiO Foreninger

De fleste som har litt erfaring med styre og stell i en studentforening vet at det er en hektisk tid. Oppgavene står i kø, og verktøyene til å løse dem er stort sett overtatt og lært ved overlapp fra forrige styre. Noen er heldige og er midtveis i en utdannelse de kan bruk i arbeidet, men de fleste satser på at de rutinene som fungerte i fjor også fungerer i år. På denne måten blir man gjerne sittende i den samme foreningsboblen som forrige styre.Ting blir gjort på gamlemåten og nye ideer utsettes til man får bedre tid. Noe man stort sett ikke får.

The times they are a-changin’

Samtidig vet vi at den tradisjonelle frivilligheten har forandret seg. Medlemmer er mer opptatte av å være med på aktiviteter som dekker personlige behov enn å delta i arbeid som ivaretar overordnede samfunnshensyn. På en annen side motiveres mange også av et ønske om å fremme overordnede verdier. Resultatet er at dagens frivillige føler mindre tilhørighet og lojalitet til enkeltorganisasjoner, og deltar heller med begrenset tid i flere foreninger enn å gå all in i en enkeltforening.

Nye regler for kontroll og fordeling av økonomiske tilskudd presser også foreninger til å drive mer profesjonelt. Dette kan være utfordrende for både små og store studentforeninger, hvor profesjonalisering kan gå på bekostning av både en uformell fremgangsmåte og ikke minst den demokratiske styringen av foreningen.

Nettopp derfor kan det være lurt fra tid til annen, å stikke hull på sin egen foreningsboble og se hva andre gjør.

Lær av NHO, Øyafestivalen og hverandre!

Vi som jobber i SiO Foreninger ser nemlig daglig nye initiativ fra studentforeninger hvor vi tenker «Dette er jo supersmart! Andre foreninger burde også gjøre dette!» Derfor har vi satt av årets Foreningslederkonferanse til å lære mer om hvordan man kan drive en studentforening i møte med den nye frivilligheten. Vi stiller oss spørsmålet: «Er studentforeningene utdaterte?» Vi har invitert organisasjoner som Røde Kors og Øya-festivalen til å dele sine tips og tanker om forandringene foreningene står overfor. I tillegg kommer NHOs leder, Kristin Skogen Lund for å snakke om endringsledelse. Men aller viktigst er kanskje sjansen til å møte 150 andre foreningsledere fra hele Oslo og høre hva de driver med og deres forening møter endringene.

Vi som jobber i SiO Foreninger ser daglig nye initiativ fra studentforeninger hvor vi tenker «Dette er jo supersmart!

#FLK15

Drømmen om studentbyen fra fjorårets Foreningslederkonferanse lever fortsatt. Vi håper at årets Foreningslederkonferanse skal gi ledere og nestledere i foreninger både verktøyene og viljen til å nærme seg den.

Foreningslederkonferansen er selvfølgelig helt gratis og det er fremdeles plasser igjen.

Påmelding og program finner du her

Bli med i samtalen! 2 kommentarer

 1. kan dere si hvilke tid det er i? 🙂

  Svar
  • Hei Seraab, konferansen er lørdag 31. oktober og varer fra kl 10:30 til kl 17:00. Det blir mulighet for å forsette minglingen frem til kl 19, men selve opplegget er altså ferdig kl 17.

   Hilsen
   Helge Skivenes
   SiO Foreninger

   Svar

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement