26. september 2017

Forening for Alle

I 2017 startet vi i SiO Foreninger et nytt prosjekt for å senke terskelen for å bli med i en studentforening.

Av Robert Solli, prosjektkoordinator for Forening For Alle

Nå er fadderuken over og lærestedene har tatt i mot en flodbølge av ferske – og ikke fullt så ferske – håpefulle studenter. For veldig mange studenter er fadderuken inngangsporten til et miljø de kommer til å forholde seg til resten av studiet. Enten gjennom faddergruppen, en studentforening eller noe helt annet.

Utsatt for sosial ensomhet

Men hva med hun som lå hjemme med feber, han som startet sent på studiet, eller de som jobbet hver dag under fadderuken? Når de møter på første forelesning og ikke helt vet hvor de skal sette seg, føler de seg gjerne veldig alene. Ironisk nok er det mange som føler at de er alene om å være alene. Ganske mange studenter går nemlig glipp av fadderuken, og forskning viser at de er nesten dobbelt så utsatt for sosial ensomhet som de som deltok.

«Det er ikke alltid like lett å ta steget å kontakte en vilt fremmed for å si «Hei, her er jeg»»

Denne forskningen er en stor del av grunnen til at SiO Foreninger i  2017 har satt i gang prosjektet «Forening for Alle».  Målet med prosjektet er å synligjøre et tilbud som allerede finnes, og samtidig senke terskelen for å bli med i en forening.

Hvorfor er studentforeninger viktige?

Det er et antall nord for fire hundre studentforeninger i Oslo som er fylt av studenter med felles interesser; alt fra hallidrett, og via digital idrett til dyrking av klassisk musikk så vel som Taylor Swift. Det å være med i en studentforening har for de fleste en gjennomført positiv effekt: Foreninger tilbyr sosial tilhørighet og kan ende med å bli et annet hjem under studietiden. En stor fordel er at man som oftest kan bli med i en forening når som helst – også lenge etter fadderuken!

Men det er ikke alltid like lett å ta steget å kontakte en vilt fremmed for å si «Hei, her er jeg». Og det er der «Forening for Alle» skal spille en rolle.

«Det er ikke kun disse foreningene som ønsker å ta imot deg etter fadderuken, men det er en garanti for at du kommer til å bli sett og inkludert»

Inkludering og foreningsfaddere

Vi har satt i gang et samarbeid med et knippe foreninger som veldig gjerne vil høre fra alle.  Foreningene som er med i prosjektet er skikkelig flinke på inkludering, og med et variert utvalg bør det være noe for de fleste blant dem. Foreningene vil gjerne at du skal si «Hei, her er jeg» og har egne foreningsfaddere som kan møte deg for eksempel på en kaffe før du prøver deg som frivillig.

Vi håper at dette skal føre til at flere ser hvor bra det er å bli med i en forening, og at foreningene passer for alle.

Finn Forening For Alle-foreningene

I foreningsoversikten på sio.no er alle foreningene som er med i prosjektet merket med Forening For Alle-symbolet. Slik finner du raskt foreningene som har et ekstra fokus på å inkludere nye frivillige.  Det er ikke kun disse foreningene som ønsker å ta imot deg etter fadderuken, men det er en garanti for at du kommer til å bli sett og inkludert.

Du kan også lese mer om prosjektet her.

Det er også viktig for meg å si at prosjektet er en pilot, som vil si at vi ser på flere virkemidler for å sørge for at flest mulig som er interessert får prøve ut foreningslivet. Hvis du allerede er med i en forening som har lyst til å bli med i prosjektet – eller du bare er nysgjerrig – kan du kontakte oss på epost eller stikke innom kontoret i våre åpningstider.

Hvis du ønsker å faktasjekke dette innlegget se «Studentenes helse – og trivselsundersøkelse 2014».

Legg inn en kommentar

Kategori

Foreninger