9. februar fra 11 til 13 arrangeres det foreningsdag ved Det juridiske fakultet, på Frokostkjelleren i Universitetshagen.

Av Christine Ødegaard Sten, Studiestartskoordinator ved det Juridiske Fakultet ved UiO.

Christine Ødegaard Sten er teamleader ved infosenteret på det Juridiske fakultet

Christine Ødegaard Sten er teamleader ved infosenteret på det Juridiske fakultet

Det finnes et rikt studentliv gjennom foreninger og organisasjoner på vårt fakultet, og det er til enhver tid mange faglige og sosiale tilstelninger i regi av studentene. Som ny student ved fakultetet møter du foreninger og organisasjoner og deres tilbud i forbindelse med studiestart. Vi ser allikevel at dersom man ikke engasjerer seg tidlig, blir terskelen for å ta kontakt med foreningene og organisasjonene høyere jo lengre ut i studiet man kommer.

Undersøkelser om læringsmiljø viser at studenter som engasjerer seg i studentforeninger eller andre fritidsaktiviteter tilknyttet studiestedet, trives bedre på studiet og videre at trivsel er viktig for studentenes opplevelse av studiemestring. Derfor er det viktig for oss å tilrettelegge for en slik møteplass der både nye og gamle studenter kan innhente informasjon, komme i direkte kontakt med studentforeningene og få mulighet til å engasjere seg i studenthverdagen.

Messedag

Dagen arrangeres som en messedag hvor alle foreningene og organisasjonene står på stand. Det er et rikt foreningsmiljø ved det Juridiske fakultet, og du vil møte hele mangfoldet av foreninger på en og samme gang.

«Undersøkelser om læringsmiljø viser at studenter som engasjerer seg i studentforeninger eller andre fritidsaktiviteter tilknyttet studiestedet, trives bedre på studiet»

Mer informasjon om foreningene på Juridisk fakultet finner du her

Vi ser frem til dagen og håper studentene vil komme innom og bli bedre kjent med det faglige og sosiale tilbudet som finnes på fakultetet i regi av våre egne studenter!

Legg inn en kommentar

Kategori

Semesterstart