SiO Foreninger besitter Oslos fremste ekspertise på studentforeninger og mye av arbeidet består i å veilede studentforeningene. Dette tilbudet ønsker vi nå å profesjonalisere slik at vi i større grad blir en konsulenttjeneste for foreningene. Vi vil se på nye måter å bistå studentforeningene på en best mulig måte.

IMG_6211-2Av Karoline Motland Prosjektkoordinator for «Foreningskonsulenten» i SiO Foreninger

Det å være en studentforening i 2016 kan noen ganger være utfordrende. Det stilles tøffe krav og kontroll for å få tilskuddsmidler. Det formelle, som budsjett, styre og vedtekter må være på plass før man i det hele tatt får satt i gang med det foreningen er til for. Samtidig har studentenes atferd endret seg. Vi vil prøve mye, fort. Dette fører til stor utskiftning av frivillige med korte engasjement, i stedet for trofaste ambassadører for foreningen. Nye styrer som blir valgt har ofte store ambisjoner, men havner veldig ofte i tidsklemma. Det ender med at man går på vane og satser på at det som fungerte før også fungerer nå. Men med endringen vi ser i frivillige og i publikum, er det ikke alltid det er sikkert.

Hemmeligheten

Å bli med i en studentforening er verdifull erfaring som kan gi deg ledererfaring, organisasjonserfaring, venner for livet og gi deg et fortinn på jobbsøknaden. I Oslo finnes det rundt 450 vidt forskjellige studentforeninger. Mange av disse har klart å knekke koden, og har i dag mange frivillige i en robust organisasjon. Hva er hemmeligheten? Den kanskje største forskjellen på suksessfulle foreninger før og nå, er graden av profesjonalitet.

Vi i SiO Foreninger er til for å hjelpe alle studentforeninger med det de måtte trenge hjelp til. I tillegg til å arrangere nyttige kurs om alt man trenger å vite for å drive en studentforening, tilbyr vi også rådgivning og veiledning. Det kan dreie seg om alt fra en god innføring i styrearbeid, hjelp med vedtekter og søknad om støtte, til hvordan man som leder kan ta den «vanskelige samtalen». For SiO Foreninger er det også helt nødvending å følge med i tiden, hvilket har resultert i at vi nå skal utvikle «Foreningskonsulenten».

Deres behov, deres premisser

Visjonen for prosjektet er at alle foreninger skal vite at det er lett å ta kontakt og få veiledning av SiO Foreninger. Som konsulenter kommer vi med anbefalinger og veiledning, basert på vår kunnskap fra foreningslivet. Det vil være opp til foreningene selv å implementer og utføre løsningene. SiO Foreninger vil jobbe for å møte foreningenes behov og tilpasse våre produkter for å løse de utfordringene foreningene møter, på deres premisser. I tillegg til alle kursene skal dere nå få muligheten til å leie inn en egen konsulent. Gratis.

Som konsulent kommer man ikke med en fasit, men er et verktøy for å få styrer og medlemmer til å jobbe og løse sine utfordringer på en best mulig måte. Vi ønsker også å legge til rette for at flest mulig foreninger skal kunne møte og lære av hverandre og profesjonalisere driften for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Mye av våren kommer derfor til å gå med til å kartlegge nye områder foreninger trenger kompetanse i, og hvordan dette kan løses. Vi vil derfor gjerne komme i kontakt med deg og din forening, og vil veldig gjerne få på plass noen pilotprosjekter. Høres dette interessant ut, så ikke nøl med å ta kontakt!

Legg inn en kommentar

Kategori

Ukategorisert