Styret har en viktig nøkkelposisjon i enhver forening. Derfor arrangerer Frivillighet Norge den 6. juni en konferanse om styrearbeid.

Av Hanne Linn Skogvang,
Frivillighet Norge

Hanne Linn Skogvang, Frivillighet Norge

Hanne Linn Skogvang, Frivillighet Norge

 

Frivillighet Norges styredag skal, gjennom erfaringsutveksling og kurs i godt styrearbeid, gjøre det lettere for styrer i studentforeninger å takle utfordringer. Konferansen er tilpasset ulike grener av frivilligheten, uansett om det dreier seg om en stor eller liten forening, fordi man kan velge mellom flere workshops. Konferansen vil diskutere prinsipper for godt styrearbeid, og workshopene fokuserer blant annet på styret som foreningens ”juridiske person”, på organisasjonens forvaltningsansvar og samspill med medlemsdemokratiet. Forskerne Alan Fowler og Lars Laird Iversen vil presentere forskning på ”hvordan gjøre konflikter produktive”, og diskutere verdien av uenighetsfellesskap i demokratiet. Summen av dette blir forhåpentligvis mange dyktige og velreflekterte styrer.

Kompetansen man sitter med som styremedlem blir enda mer verdifull dersom man tar den på alvor, både for sin egen og foreningens del. Et avtroppende styremedlem kan forlate foreningen litt klokere, mens gode foreningstradisjoner etableres i organisasjonen utover det enkelte medlemmet, og gjør det lettere å takle store utskiftninger. Et åpent, kompetent og inkluderende miljø har det beste utgangspunktet for å sikre engasjement i alle ledd og letter overgangen ved initiering av nye medlemmer mens de eldste også går videre.

 Styrearbeid

En av de viktigste oppgavene til et styre er å bevare engasjementet i egen forening. God organisasjonskultur er alltid viktig, men er kanskje spesielt utfordrende for studentforeninger, som har høy utskiftning i medlemsmassen.

«Kompetansen man sitter med som styremedlem blir enda mer verdifull dersom man tar den på alvor, både for sin egen og foreningens del»

Studentforeningene er mange, og det høye engasjementet har flere forklaringer. En av dem er at man får en god del erfaring med praktiske oppgaver ved siden av studiene. I tillegg får man et sosialt nettverk, mens opplevelsen av å være til nytte er på nasjonal basis frivillighetens primus motor. En god organisasjon spiller på alle disse strengene, slik at det foreningslivet blir både personlig givende og engasjerende.

De fleste studentforeninger er relativt små. Her blir hvert enkelt styremedlems bidrag og engasjement godt synlig. Dette kan by på utfordringer. Det samme gjør rekrutteringsarbeid, kompetanseoverføring og ikke minst å sørge for trivsel i foreningen.

Balansekunst

God og tilgjengelig organisasjonskultur er en viktig faktor for å mestre disse utfordringene, og her har styret en nøkkelrolle. Som styremedlem har man et ansvar for å erverve seg en del kompetanse. Både om og på vegne av foreningen. Styret må mestre balansekunsten det er å forvalte foreningens formål og identitet og samtidig innfri medlemmenes forventinger og dermed tilpasse seg medlemsdemokratiet.

Et eksempel er møteledelse. For at et medlemsmøte skal oppleves som givende, må man finne balansen mellom å holde møtetid og diskusjonen saklig på samme tid som at det oppleves som åpent for allmenn deltakelse – at det føles meningsfylt rundt hele møtebordet. Et reflektert forhold til slike arbeidsoppgaver gjør arbeidet både lettere og mer givende – enten du elsker eller hater diskusjoner om vedtekter.

Du kan lese mer om Styredagen her:

 

 

Legg inn en kommentar

Kategori

Ukategorisert