16. januar 2014

Godt nytt år!

Først og fremst til alle dere som studerer i Oslo – vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

For SiO Foreninger er årets nyttårsforsett å nå ut til enda flere studentforeninger. Vi ønsker å bli kjent med dere personlig – og med arbeidet dere gjør. Det er alltid moro å følge med på alt det gode arbeidet dere gjør, men like viktig for oss er å kunne være med løse små og store utfordringer dere møter. Vi i SiO Foreninger sitter på praktisk kompetanse vi ønsker at dere benytter. Vår viktigste rolle er å gjøre dere i best mulig stand til å drive foreningen på god måte.

God kommunikasjon er et nøkkelord. Vi ønsker vi å opprette gode nettverk mellom foreningene og samle foreninger på et eget foreningsseminar der felles utfordringer diskuteres. Kun gjennom god kunnskap om studentforeningen kan vi lage et enda bedre tilbud til dere. I løpet av 2013 har vi fått på plass gode samarbeidsavtaler med både HiOA og UiO, og et viktig element i disse avtalene er at vi skal løfte foreningenes sak til rette fora ved utdanningsinstitusjonene. Siden dere vet best hvor skoen trykker, er vi helt avhengige av å høre deres stemmer for kunne løfte sakene.

Studentforeningene skaper et bedre studentliv, både med tanke på studiemestring og det sosiale livet. Høsten 2013 viste flere artikler i Universitas at studenttilværelsen oppleves som en ensom tilværelse for mange. Dette har gjort sterkt inntrykk på oss som jobber i SiO Foreninger, og vi ønsker å ha et spesielt blikk mot dette temaet i 2014. Fadderordningen gjør hvert semester en glitrende god jobb med å møte nye studenter og vise dem hva studentlivet kan tilby. Men – dette lokomotivet trenger også gode vogner som kan være et attraktivt tilbud gjennom hele studietiden.

Slik vi ser det finnes allerede disse vognene i form av blant annet studentforeninger, og vi ønsker deres innspill på hvordan flere studenter kan nyte gleden av å bli inkludert i en forening etter at de første studieukene er unnagjort. Det er ikke sikkert at foreningslivet vil passe for alle, men vårt mål er i alle fall at alle som studerer i Oslo skal vite at det finnes et tilbud – og vi trenger din hjelp for å spre dette budskapet. Kindereggets magi gjelder i høysete grad også for Studentforeninger – man får venner, man får erfaring og man har det gøy (og sikkert mye mer). La oss sammen bruke 2014 til å få flere studenter til å engasjere seg – vi ønsker i alle fall å gjøre vår del av jobben.

Med ønske om et riktig godt Studentforeningsår,

Gisle Hellsten, leder for SiO Foreninger

.