Kristian Ottosen-prisen er en idépris som hjelper studenter eller studentforeninger til å realisere gode ideer. Tema for 2016 er sosialt entreprenørskap, og prisen er på 300 000 kroner! 

Fra studenthagen på Nordberg. Foto: SiO

Fra studenthagen på Nordberg. Foto: SiO

Oslo Studenthager vant i 2014 Kristian Ottosen-prisen med organisasjonene Blindern studenthagelag og Oslo Grønne Studenter. Den gang var tema miljø. Prisen ble brukt til oppbygging av en student- og familiehage på Nordberg Studenthage i Sognsveien 102 i Oslo. Økologisk drift er sentral filosofi for Oslo Studenthager.

– SiO tildelte Kristian Ottosen-prisen til hagelaget i 2014.  SiO ønsker alle miljøskapende aktiviteter velkommen. Hagelaget er et tiltak som har en slik funksjon og vi håper hagelaget vil rekruttere mange og det kan etableres lignende anlegg i flere av våre studentbyer, sier Trond Bakke, direktør for SiO Bolig.

Årets pris
Tema for Kristian Ottosen-prisen er i 2016 er sosialt entreprenørskap. Sosialt entreprenørskap innebærer innovative løsninger på sosiale eller samfunnsmessige problemer. Prispengene er i år på 300 000 kroner siden det er 10 år siden Kristian Ottosen døde.

Personer, grupper eller organisasjoner vil annethvert år få muligheten til å gjennomføre et prosjekt med prispengene innenfor et gitt tema. Kristian Ottosen-prisen er en idepris. Det vil si at det er originaliteten og potensialet i prosjektet som veier tyngst i vurderingen. Selv om målgruppen for prisen er studenter kan prosjektene rette seg mot vertsbyen, landet eller samfunnet for øvrig.

Det er SiO som deler ut prisen, som har nominasjonsfrist 20. mai. Les mer om Kristian Ottosen-prisen her.

Legg inn en kommentar

Kategori

Priser og konkurranser