Torsdag arrangerte SiO Foreninger Lederdult – et nytt konsept for styremedlemmer i studentforeninger. Arrangementet bød på en spennende kombinasjon av foredrag og caseoppgave. 27 engasjerte deltakere fra 19 studentforeninger deltok på denne første dulten, som ble en stor suksess.

«Å sette krav til medlemmer er en utfordring mange styrer kjenner seg igjen i.»

Foredrag om strukturendring i Teater Neuf. Foto: Linn Seime Pettersen

Foredrag om strukturendring i Teater Neuf. Foto: Linn Seime Pettersen

Andreas Thomassen Slørdahl og Fanny Brandvol Hohle ledet Teater Neuf gjennom en strukturendring for to år siden. Under lederdult snakket de ærlig om hvordan den prosessen hadde vært og hva de burde gjort annerledes. Å sette krav til medlemmer er en utfordring mange styrer kjenner seg igjen i, og foredraget engasjerte mange.

Markblomstforeningen diskuterer. Foto: Linn Seime Pettersen

Markblomstforeningen diskuterer. Foto: Linn Seime Pettersen

Kveldens caseoppgave ble innledet av konsulentselskapet Great Place to Work, som også kåret en vinnergruppe. Deltakerne ble delt inn i fem imaginære studentforeninger, som «Obamarama» og «Eurovisionens venner». Foreningene fordelte styreroller seg imellom og løste oppgaver relevant for de fleste også ekte foreninger.

Prosjektleder for Lederdult, Sigrid Mæhle Grimsrud, var imponert over hvor mye initiativ foreningene tok i casearbeidet.
-De tok alt vi kastet på dem på strak arm, og energien var veldig god, skrøt hun da kvelden var over. «Foreningen for et gaupefritt samfunn» stakk av med premien for beste gruppe, på bakgrunn av godt styrearbeid gjennom hele prosessen.

Lederdult_presentasjon

Foreningene pitcher konseptene sine for Great Place To Work.

Kvelden ble avsluttet av at Grethe Røsok, HR-leder i SiO, snakket om styrets rolle i en forening. Hun la vekt på viktigheten av selvrefleksjon som leder – å vite hvem du er som leder og hvordan personligheten din påvirker lederstilen din.

-Lederdult var en stor suksess, og et arrangement vi både kan og skal bygge videre på, strålte Mæhle Grimsrud.

Lederdult skal arrangeres hvert semester, slik at neste Lederdult vil skje i høst, da med et nytt tema. 

"Interesseforeningen mot sammenslåing av Kommuner" har fått seg en nestleder

«Interesseforeningen mot sammenslåing av Kommuner» har fått seg en nestleder. Foto: Linn Seime Pettersen

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement, Kurstilbud