Høsten 2016 var koret Kling Kokos på korfestival og oppdaget at de andre studentkorene i Norge hadde uniform og en tydelig identitet. «Sånn vil vi også være» sa de til seg selv, og dro hjem med et tydelig ønske om å endre noe.

– I starten hadde vi bare noen ønsker. Vi visste cirka hvor vi ville, men ikke hvordan vi skulle komme dit. Vi trengte en retningsviser, forteller Christian Haugestad, leder av Kling Kokos. Ved en tilfeldighet oppdaget Christian at styret kunne få oppfølging av SiO Foreninger gjennom et konsulentoppdrag.
– Det hadde aldri slått meg at vi kunne be om hjelp utenfra, sier Karoline Aakenes, som er nestleder i koret.
– Det føles som en høy terskel bare å spørre om råd. Noen ganger er situasjonen litt uoversiktlig, men bare det å prate med noen kan gjøre at ting føles mer klart, legger hun til. For styret i studentkoret endte den uformelle praten med et konsulentoppdrag.

«Vi måtte finne ut hvem vi var, hvor vi skulle og hvordan vi skulle komme dit.»

Høyt frafall

Kling Kokos hører til på Psykologisk Institutt (PSI), og opplevde å få veldig mange nye medlemmer hvert semester, men også veldig mange som falt fra i løpet av semesteret. Hensikten med organisasjonsendringen var derfor å skape et mer stabilt miljø, med tydeligere inkludering og tilhørighet for medlemmene som blir værende over tid. Karoline forteller at da de så de andre korenes uniformer på korfestivalen tenkte de først at det var den fysiske likheten som skapte samhold. Underveis i prosjektet skjønte de at de underliggende faktorene var mye viktigere enn uniformen. Men uniformer skal det likevel bli på medlemmene.

«Det er fort å havne i fellen at man snakker om ting uten å gjøre noe.»

Konsulenten sikret fremgang

– Vi måtte finne ut hvem vi var, hvor vi skulle og hvordan vi skulle komme dit. Og så skulle vi involvere alle medlemmene i endringen. Det var en krevende prosess, forklarer Christian. Etter at styret hadde utarbeidet et forslag til en fremdriftsplan, ble planen diskutert og vedtatt på korets generalforsamling, og slik at styret og koret videre kunne jobbe sammen mot målet.
– Prosessen ble lettere av at vi kunne sparre med dere i SiO Foreninger, sier Karoline.
– Dere gav oss en innsikt i for eksempel organisasjonsteori og endringsledelse som vi ikke hadde selv. Det var mye vi ikke hadde tenkt på at vi måtte tenke på, fortsetter hun.
– Og ikke minst sikret konsulenten at vi hadde fremgang, skyter Christian inn.
– Det er fort gjort å havne i fellen at man snakker om ting uten å gjøre noe. Man opplever at man har snakket så mye om noe at man tror man har bestemt det, men egentlig har man bare snakket det i hjel. Da var det godt å få hjelp av noen som krevde å vite fremgangen i klartekst, forklarer han.

«Når andre i koret tør å insje vet du at styret har gjort noe riktig»

Lov å prøve og feile

Både Christian og Karoline hadde sittet i korstyret før de stilte som leder og nestleder, og de hadde derfor erfaring med styrearbeid og kjente koret godt. Christian forteller at noe av det beste med å sitte i et styre er muligheten til å prøve nye ting, og at det er lov å feile.
– Og så får man lære av folk man ellers ikke hadde hengt så mye med, legger han til.
– Det er så mye som er positivt med å sitte i et styre, utbryter Karoline.
– Det er kult at det du har jobbet med en stund faktisk gir resultater. Og når andre i koret tørr å insje vet du at styret har gjort noe riktig og skapt en trygghet innad i foreningen, fortsetter hun.

Gode resultater

Begge føler at foreningen er på et bedre sted nå enn før prosjektet startet.
– Det var veldig gøy komme tilbake etter nyttår og se at alle som var med videre fra i fjor var så fornøyd. Vi har blitt en veldig sikker og mer sammensveiset gjeng, sier Christian.
– Det blir spennende å se hvordan dette semesteret utvikler seg. Det er nå vi må jobbe med å opprettholde dette, så vi kommer i mål.

Studentkoret Kling Kokos. Foto: Karoline Marie Aakenes

Dette er et konsulentprosjekt:

  • Alle studentforeninger ved SiO-læresteder kan benytte seg av SiO Foreningers konsulenter
  • Foreningen får en konsulent fra SiO Foreninger til rådighet i en gitt periode
  • Foreningen og konsulenten blir sammen enige om målet og omfanget av prosjektet
  • Konsulenten følger opp foreningen og styrer retningen på prosjektet, men det er foreningen selv som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene
  • Eksempler på bruk av en konsulent kan være at foreningen skal gjennom en omorganisering i styret eller foreningen, endring av vedtekter og ny markedsstrategi
  • Det er gratis å få hjelp av en konsulent

Les mer om Oslos studentforeninger på Foreningsbloggen.

Legg inn en kommentar

Kategori

Foreninger, Kurstilbud