10. april 2016

Lederdult

Velkommen til vårt nye konsept Lederdult!

Lederdult er en møtearena der foreningsledere og styremedlemmer fra ulike læresteder skal dulte borti hverandre og sammen skape et tettere nettverk.


Tid: Torsdag 21.april kl. 16.30 til 20.00
Sted: Lucy Smiths Hus på Blindern
For hvem: Opp til to stykker fra hvert foreningsstyre
Påmelding: Meld dere på her


Kompetansen foreningene sitter på i dag er ekstremt verdifull. Ved å styrke nettverket og skape rom for erfaringsutveksling vil foreningene enklere kunne dra nytte av både sin egen og andres kompetanse innenfor aktuelle temaer.

Gode innledere og en effektiv case-oppgave vil bidra med påfyll og inspirasjon, slik at dere som leder foreningene kan fortsette å vokse opp og fram!

Temaet for første Lederdult er motivasjon og målstyring.

Program:

  • Fanny Brandvol Hohle og Andreas Thomassen Slørdahl, tidligere styremedlemmer i Teater Neuf:
    Et godt tilbud er kanskje ikke godt nok? Om nødvendige endringer med gode resultater.
  • Konsulentfirmaet A Great Place To Work:
    Caseoppgave,
  • Grethe Røsok, HR-leder i SiO:
    Motivasjon og styrets rolle

Meld deg på for en effektiv ettermiddag der dere møter foreninger på tvers av lærestedene i Oslo!
Det vil bli servert middag til deltakerne, og det er gratis å delta på arrangementet. Det er begrenset antall plasser, så vær tidlig ute med å sikre dere plass på vårens Lederdult.

Meld dere på her!

 

Forslag_Lederdult-hel

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement