Har du sittet på styremøte og kjent på at tiden går og at diskusjonen aldri slutter? Har du lurt på hvorfor dere i foreningen snakker om ting på den måten dere gjør? Tenker du at det hadde vært bra å vite litt mer om hvordan man kan få alle i foreningen til kan dra i samme retning? Er du litt oppgitt over at det meste i foreningen bestemmes på Facebook? Eller syns du foreningen fungerer glimrende men lurer litt på hva dere faktisk har gjort riktig?

Da kan det godt hende du skal melde deg på lederkurset vårt!

Av Katrine Knoph Nilsen, SiO Foreninger

Av Katrine Knoph Nilsen, SiO Foreninger

SiO Foreningers lederkurs er tiltenkt deg som er leder i en forening, og gjennom det har ansvar for at styret fungerer og at foreningen har mål og retning. Det er ikke enkle oppgaver, men dersom man øver blir man bedre, og gjennom å delta på lederkurset får du verktøy som hjelper deg til å ta styringen i foreningen. I tillegg er det ikke så dumt å møte andre som også er ledere i foreninger. På tross av at foreningene driver med ulike ting så viser deg ser at forretningsledere har mye å snakke om og mange erfaringer å utveksle.

Kursets innhold

Selve kurset foregår fra fredag til lørdag på Sundvollen hotell et lite stykke utenfor Oslo. Det er et intensivt opplegg som er basert på  diskusjon og arbeid i grupper, i tillegg til noe forelesning. Kurset er delt inn i bolker om ulike temaer man som leder møter på, fra kommunikasjon og organisasjonskultur til motivasjon og avklaring av roller og ansvar. Kurset kommer også innom de litt mer alvorlige sidene ved å være leder. Vi snakker om situasjoner der man må ta grep for at foreningene eller styret eller enkeltmedlemmer ikke skal gå i grøfta. Kurset er ikke en forelesningsrekke om ulike lederstiler og teorier om ledelse, det har en praktisk tilnærming til mer eller mindre dagligdagse elementer i en foreningsleders hverdag.

Miriam Folland fra Radio Nova deltok på lederkurset høsten 2015

Miriam Folland fra Radio Nova deltok på lederkurset høsten 2015

Kursholderne våre Kari Mostraum og Thomas Axelsen har lang fartstid som foreningsledere i tillegg til formell kompetanse innen ledelse og organisasjonsutvikling. Gjennom dette har de god forståelse for hva det innebærer å være foreningsleder. Kurset får strålende tilbakemeldinger fra tidligere deltakere, og du som er med får et lærerikt døgn på hotell med så mye gratis mat du klarer å spise.

Ny som leder?

Det er mange som vil være med på lederkurs, og i første omgang prioriteters foreningsledere fra foreninger som er godt etablert i studentmiljøet. Andre kan melde seg på, og eventuelle ekstra plasser blir fordelt mot slutten av februar.

Vi er også i ferd med å lage et helt nytt kurs for deg som er ny i styret, eller bare trenger litt input for å organisere deg bedre. Kurset kommer i løpet av våren og vil handle om møteledelse og møtestruktur, hvordan man kan prioritere tid og arbeidsoppgaver bedre og hvordan man sørger for at foreningsarbeid forblir morsomt.

Har du spørsmål om lederkurset er det bare å ta kontakt, og påmelding til kurset finner du her

Legg inn en kommentar

Kategori

Kurstilbud