Etter å ha jobbet lenge med å finne de beste kandidatene til deltidsstillingene våre er vi omsider i mål. Vi er stolte av å omsider presentere årets prosjektkoordinatorer i SiO Foreninger; Sigrid Mæhle Grimsrud og Karoline Motland.

Karoline Motland

Karoline Motland har lang fartstid fra Kulturutvalget ved det Norske studentersamfund og en bachelor i Organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Med seg har hun sterk erfaring fra arbeid i konsulentbyrå og mange gode ideer om hvordan SiO Foreninger kan utvikle tjenestene sine mot studentforeningene.

Hvorfor søkte du jobb i SiO foreninger?

«Jeg søkte jobb i SiO foreninger fordi jeg er over gjennomsnittlig engasjert i studentforeninger og vet hvor stor forskjell en forening kan bety for studentlivet. I SiO foreninger får jeg mulighet til å møte og bli kjent med mange forskjellige typer foreninger, noe jeg gleder meg veldig til. I prosjektet jeg skal jobbe med, skal jeg være med på å utvikle «foreningskonsulenten», der tanken er at SiO foreninger i større grad skal fungere som en konsulent for studentforeningene. Dette er et veldig spennende prosjekt som vi er sikre på kan gi et løft til foreningslivet i Oslo.»

Hva er foreningenes viktigste/fremste utfordring?

«Jeg tror foreningenes fremste utfordring i dag er å nå ut til flere studenter, få dem til å engasjere seg og holde på dem lenger enn ett semester. Mange foreninger sliter med kompetanseoverføring som gjør at man må starte litt på nytt hver gang det velges et nytt styre, i stedet for å bygge videre på eksisterende arbeid. I tillegg er mitt inntrykk at flere foreninger mangler en litt klar retning på hva som er målet med det de driver med, og dermed blir litt gående på autopilot. Når det er sagt, er det utrolig mange bra foreninger som gjør mye riktig, og litt av arbeidet vårt i SiO foreninger blir å få foreninger til å snakke sammen og lære av hverandre.»

(…) litt av arbeidet vårt i SiO foreninger blir å få foreninger til å snakke sammen og lære av hverandre»

Sigrid Mæhle Grimsrud

Sigrid Mæhle Grimsrud har en fortid som leder av både Kulturstyret og nå sist, Velferdstinget i Oslo og Akershus. Som lederen for det øverste studentpolitiske organet i hovedstaden tar hun med seg en helt unik erfaring fra studentmiljøet som SiO Foreninger vil nyte godt av.

Hvorfor jobbe i SiO Foreninger?

«SiO Foreninger er det tjenesteområdet i SiO som jobber «hands on» med studenter som gjør noe sammen. Her kan jeg jobbe direkte med studenter, samtidig som jeg får følge alt som skjer av aktivitet  i Oslos yrende studentforeningsliv.»

Hva er foreningenes viktigste/fremste utfordring?

«Jeg tror de største utfordringene for studentforeningene er hyppig utskiftning av folk i foreningen. Studentene har ofte mange kjappe endringer i livet gjennom årene i høyere utdanning, og noe kan fort gjøre at man må omprioritere i hverdagen. Det jeg synes er viktig å huske på om man er med i en forening er overlapp med de avtroppende og påtroppende i vervene, og å få de nye studentene kjapt inn i miljøet slik at de får en god tilhørighet og eierskap til foreningen. Å tenke nytt tror jeg også kan være en utfordring for mange foreninger, men det er en del av det som er aller mest spennende i en forening – nettopp å være med på å forme foreningens fremtid!»

 

Legg inn en kommentar

Kategori

Ukategorisert