Januar er godt i gang, fagene har så smått begynt å starte opp og studentene karrer seg tilbake til lesesalene. Kjellerforeningene er i ferd med å planlegge semesterets krumspring, programutvalgene og linjeforeningene ser frem til studieturer mens tidsskriftene allerede er i gang med å samle tekster.

Og alle foreningene trenger nye frivillige.

Vårsemesteret er et tøft semester for mange foreninger. Det er mye lengre enn høstsemesteret og alle opplever frafall. For at foreningen skal klare seg, og styremedlemmene unngå å bli helt utbrente er det viktig å rekruttere nye frivillige.

Men det er vanskelig. Det er ikke som i høstsemesteret, der 3000 ferske fadderbarn svirrer rundt på campus og kan rekrutteres med håv. Det er heller ikke de samme store fellesarrangementene for rekruttering, og dessuten er det ganske kjipt å stå på Fredrikkeplassen i slapsete februar enn det er på sensommeren i august.

Samtidig er vårsemesteret en ypperlig anledning til å rekruttere alle dem som ikke ble med i en forening ved oppstarten. Mange studenter har gjennom sine venner fått bedre innblikk i hva foreninger driver med: alt det sosiale rundt foreningslivet, og ikke minst alt man kan lære. Etter en lang og mørk eksamensperiode er mange av disse klare for en studietilværelse bestående av mer enn bare studier.

Bruk dette. Kjør en rekrutteringskampanje der dere fokuserer på alt foreningslivet gir som pensumbøkene ikke kan tilby. Alt det sosiale, og ikke minst all arbeids- og ledererfaringen som kan være nøkkelen til arbeidslivet når bachelor/masteroppgaven omsider er levert.

Undersøkelser blant studenter har vist at selv om kun drøye 38% av studenter er aktive i foreninger, er hele 49% interessert i å delta. For mange av disse er det bare et lite puff som skal til. Et puff som det er opp til dere å komme med.

Men det skal mer til enn bare å slenge opp noen plakater. For at rekrutteringen skal fungere er det viktig å være klar over hva man bør gjøre, hvilke kanaler som fungerer og ikke minst hvordan studentene bør oppsøkes.

Siden dette er noe som er viktig for foreningenes ve og vel har vi i SiO Foreninger laget et kurs i rekruttering for studentforeninger. På kurset vil dere lære alt fra den strategiske planleggingen av en rekrutteringskampanje, til alskens praktiske tips og ikke minst hvordan dere kan forhindre frafall.

På SiO Foreningers side kan dere melde dere på kurset

Vel møtt, og et riktig godt semester til dere alle.

Helge Skivenes skal holde kurs i rekruttering for studentforeninger

Helge Skivenes skal holde kurs i rekruttering for studentforeninger