SiO Foreninger har i 2014 satt seg et tøft mål. Vi skal forsøke å løfte foreningslivet på Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). La meg gjøre tre sammenligninger for å vise hvordan situasjonen er i dag:

•    Universitetet i Oslo (UiO) har litt over 30 000 studenter. HiOA er ikke så langt fra, med i underkant av 20 000.
•    UiO har 274 foreninger. Ved HiOA er det 27.
•    Av de 2,9 millionene Velferdstingets Kulturstyre deler ut til foreningsliv går 78 prosent til UiO. HiOA mottar 6,2 prosent

Lavt engasjement?
Noen vil si at høyskolestudentene rett og slett er mindre engasjerte, men et kort besøk ned til Pilestredet viser en ganske høy aktivitet på mange av studieprogrammene. Studentengasjementet finner bare andre former enn foreningslivet. Er det fordi HiOA stort sett har mer profesjonsbaserte studieretninger? Til det kan man innvende at de profesjonsbaserte UiO-studiene som medisin, jus og odontologi er noen av Universitets mest aktive studiemiljøer. Nei, vi tror det rett og slett har med foreningskultur å gjøre. På Høyskolen har man ikke en lang tradisjon med foreningsliv der det er naturlig for studentene å danne en forening for å dyrke felles interesser. Så hvorfor har vi bestemt oss får å prøve å dyrke frem denne foreningskulturen?

Mange fordeler

Å få studentengasjementet på HiOA til å gå gjennom foreninger vil medføre tre umiddelbare fordeler: For det første vil gode ideer og bra arrangementer ikke lenger være enkelthendelser basert på en ildsjel, men bli faste arrangementer i en forenings portefølje. For det andre vil de engasjerte studentene lettere kunne søke penger, og organisere en større økonomi rundt arrangementene sine. For det siste, og dette vil jeg understreke som leder også for Karrieresenteret, en fremtidig arbeidsgiver vil kunne se at du har hatt et verv og tatt ansvar som leder eller økonomiansvarlig i en studentforening. Karriereundersøkelser viser at mange jobbsøkere bruker nettopp sin foreningserfaring til å gjøre seg attraktiv for potensielle arbeidsgivere.

The sky is the limit
Målene vi har satt oss er høye. Vi skal doble andelen HiOA mottar fra Kulturstyret. Vi skal hjelpe til med å få dannet 15 nye studentforeninger. Dette betyr at over 10 000 studenter vil etter 2014 kunne ha en forening i umiddelbar nærhet fordi foreningene som vokser frem er brede linjeforeninger som når ut til mange studenter.
Allerede etter èn måned inn i «Operasjon HiOA» har ting har begynt å skje. To foreninger er dannet, i mange andre miljøer kommer nå studentene sammen for å drodle, for å planlegge og for å prøve seg på ambisiøse prosjekter. Det er fullt mulig at vi med Operasjon HiOA ikke får til alle målene vi har satt oss. Men et skikkelig løft for foreningskulturen på Pilestredet og Kjeller er så viktig at det ikke er noe alternativ å la forsøket være.

Gisle Hellsten er leder for SiO Foreninger