Om to måneder skal Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) velge ett nytt arbeidsutvalg og flere studentrepresentasjoner innad i SiO. Velferdstinget er Oslo- og Akershusstudentenes aller øverste organ og jobber med å skape enda bedre velferd for studentene.

Av Kaia Marie Rosseland, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Har du lyst til å skape bedre velferd? Still til valg!

Å sitte i Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) er en av de morsomste og mest spennende stillingene man kan ha som student. Du får påvirke konkrete ting i studentlivet, som hvor de neste studentboligene skal bygges, hvordan vi skal innrette helsetjenestene, åssen kantinene skal drives og en hel rekke andre ting som påvirker studentlivet i studenthovedstaden Oslo. I tillegg får du en helt unik erfaring som du kan ta med deg videre ut mot arbeidslivet.

Velferdstinget er både en interesseorganisasjon for studenter og styringsorganet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det gjør at det er en helt unik bredde i det arbeidet VT-AU gjør. Går du med en liten politiker i magen er kanskje det å påvirke lokalvalgsprogrammer, sitte i debatter og overbevise folk din greie? VT-AU jobber mye politisk, og får gjennomslag både nasjonalt og lokalt. Eller kanskje du heller vil reise rundt og stå på stands, snakke med studenter og informere om hvordan studentlivet kan bli bedre? VT-AU har jevnlig kampanjer, aksjoner og arrangementer, i tillegg til at de plutselig er på en høyskole nær deg.

Det gjør at Velferdstinget egentlig styrer SiO i sin helhet.

Velferdstinget er som nevnt et viktig styringsorgan for SiO. I SiO velger Velferdstinget fem medlemmer av Hovedstyret, samt styreleder blant disse. I tillegg er det Velferdstinget som setter studenter i delstyrer, råd, utvalg, referansegrupper og komiteer. Det gjør at Velferdstinget egentlig styrer SiO i sin helhet. VT-AU er de som utfører denne styringen på vegne av Velferdstinget. Det låter vel litt spennende å være med på å styre et milliardkonsern?

Å sitte i VT-AU åpner mange dører for videre arbeid. Et verv i VT-AU kan sette deg i stand til å gå videre i verv og stillinger innenfor SiO-systemet, for eksempel Hovedstyret. Dessuten er det en uvurderlig erfaring å ta med videre. I VT-AU kan man jobbe nasjonalt, regionalt eller helt lokalt. Dessuten er det en unik mulighet til å få noe gjort – for studenter i dag og i fremtiden!

Tenker du at det egentlig ikke er så viktig med studentboliger, at helse er noe vi aldri kan fikse og at man egentlig bør legge ned alt som støtter studenter gjennom utdanningen? Da bør du kanskje ikke stille til valg. MEN hvis du har lyst til å være med på å skape en bedre studenthovedstad, morgendagens studentboliger, fremtidens helsetjenester, kantiner selv rektor er fornøyd med og et bedre studentliv? Da bør du stille til valg!

Mer informasjon: http://www.studentvelferd.no/2014/09/23/still-til-valg/

Legg inn en kommentar

Kategori

Ukategorisert