International students can bring amounts of energy and new perspectives to your organization. Meet them at How To Be A Norwegian Student

Filmvisninger er en hyggelig og populær måte å samles både faglig og sosialt. Lær noen av de enkleste måtene å sikre at filmarrangementer man gjennomfører går lovlig for seg.

Kristian Ottosen-prisen er en idépris som hjelper studenter eller studentforeninger til å realisere gode ideer. Tema for 2016 er sosialt entreprenørskap, og prisen er på 300 000 kroner!

Torsdag arrangerte SiO Foreninger Lederdult – et nytt konsept for styremedlemmer i studentforeninger. Arrangementet bød på en spennende kombinasjon av foredrag og caseoppgave. 27 engasjerte deltakere fra 19 studentforeninger deltok på denne første dulten som ble en stor suksess, ifølge prosjektleder Sigrid Mæhle Grimsrud.

Lederdult er en møtearena der foreningsledere og styremedlemmer fra ulike læresteder skal dulte borti hverandre og sammen skape et tettere nettverk. Dyktige innledere, case og erfaringsutveksling. Torsdag 21.april kl. 16.30 til 20.00.

Høsten 2016 vil SiO Foreninger pålegge Oslos foreninger å slå seg sammen med nærliggende foreninger. Dette vil lette administrasjonen og bidra til mer bærekraftige, tverrfaglige foreninger.

Vi snakker selvfølgelig om Foreningsdagene i august! Foreningsdagen på HiOA er 18. august – meld på foreningen din her! Foreningsdagen på UiO er 22. august – meld på foreningen din her! I august blir det tradisjonen tro Foreningsdager på HiOA og UiO. Foreningsdagen er en messe hvor alle foreningene samles på ett område for å rekruttere nye […]

Endelig kan vi i SiO Foreninger ønske velkommen til vårt siste tilskudd, Linn Seime Pettersen! En smørblid eksilbergenser med bakgrunn fra HiOA og Kommunikasjonsavdelingen ved DNS som trer inn i rekken som vår nyeste Foreningskonsulent. Hun imponerte med sitt smittende humør og sterke kompetanse innen både kommunikasjon og studentforeninger.

På et knapt år har HiOA Gaming hatt en oppstart og vekst helt uten sidestykke. Foreningen har raskts vokst til å bli en av høgskolens største – og kanskje viktigste studentforeninger. Men hvordan? Vi ba foreningen selv fortelle.

For å lykkes med rekruttering på stand holder det ikke å rigge seg til med et bord og en kake og håpe på det beste. For å få positiv oppmerksomhet og nye medlemmer må du ha en plan. Forberedelsene dine er vel så viktig som det du sier – og har du egentlig planlagt hva du skal si?