God rekruttering handler ikke om å stå på stand og få så mange navn som mulig på en liste. God rekruttering handler om å ta vare på og inkludere alle de nye medlemmene i foreningen.

I år kommer vi i SiO Foreninger til å ha et ekstra fokus på rekruttering. Vi skal jobbe med dette på flere måter. Først og fremst skal våre to prosjektmedarbeidere jobbe med to prosjekter som handler om rekruttering, blant annet under og omkring foreningsdagene i august. Vi er allerede godt igang med å kartlegge hva dere foreningene synes er viktig. Et mål vi har i år er at dere skal bli mer bevisst på hvordan dere rekrutterer riktig.

«Rekruttering handler ikke kun om kvantitet, det handler også i stor grad om kvalitet.»

De fleste foreninger kan klare å samle inn ark på ark med kontaktinformasjon når dere står på stand. Men hvor mange klarer å følge opp alle de interesserte og vite med sikkerhet at de trives i foreningen? Rekruttering handler i stor grad om inkludering, for jobben har såvidt startet når den interesserte har hatt sitt første møte med foreningen – enten det er på stand, på et infomøte eller på en vanlig trening. Frafall er selvfølgelig helt naturlig, for noen ganger var det feil forening for feil person. Men frafall fordi studenten ikke følte seg ivaretatt og inkludert i foreningen kan unngås.

Rekruttering handler ikke kun om kvantitet, det handler også i stor grad om kvalitet. Rekrutter smart og ta vare på alle nye medlemmer. Det er kanskje ikke like lett i praksis, men når man først har startet en inkluderende kultur er blikkontakt og klapp på ryggen en naturlig konsekvens. For det handler jo egentlig bare om å se hverandre.

Noen tips:

  • Rekrutteringsanvaret faller ofte mellom flere stoler – opprett vervet «rekrutteringsansvarlig» i styret
  • Prøv å ringe potensielle medlemmer istedenfor å bare sende epost
  • La noen av de gamle medlemmene være fadder/buddy for de nye medlemmene
  • Arranger navneleker slik at gamle og nye medlemmer lærer hverandres navn
  • Spør nye medlemmer hvordan de trives i foreningen, helst ansikt til ansikt

Vil dere bli flinkere på rekruttering og inkludering?

I vår holder vi to kurs om temaet:
Rekruttering og tilhørighet 3. mai. Dette er et tretimerskurs med stor fokus på oppgaver og diskusjon.
Profilering og rekruttering på stands 7. juni. Superkjapt kurs på én time som tar for seg det å stå på stands.

Om dere ønsker oppfølging over tid kan vi i SiO Foreninger bistå som konsulenter. Les mer om det her.
Vi kan selvfølgelig også bare møte dere for en diskusjon – noen ganger er ikke løsningen langt unna. Ta kontakt med oss på foreninger@sio.no.

Les mer om Oslos studentforeninger på Foreningsbloggen.

Legg inn en kommentar

Kategori

Kurstilbud, Nyttige tips, Semesterstart