Operasjon HiOA har pågått i et år og det er en stor glede å endelig få presentere resultatet av satsninger på foreningslivet på høgskolen. Antallet studentforeninger har nærmest doblet seg og det samme har skjedd med tildelingssummen fra Kulturstyret. Men det beste er selvsagt at studentene og de ansatte på HiOA har fått øynene opp for verdien av foreningsengasjement.

Av Tone Vesterhus, styreleder i SiO

Tone Vesterhus presenterte og overleverte rapporten om Operasjon HiOA

Tone Vesterhus presenterte og overleverte rapporten om Operasjon HiOA

Operasjon HiOA, prosjektet for å få et større studentforeningsmiljø på Høgskolen i Oslo og Akershus feiret fredag 20.03 ettårsdag med høytidelig overrekkelse av rapport og plan for oppfølging til høgskoleadministrasjonen. Det er en god anledning til å ta et tilbakeblikk på året som har gått, og si noen ord om hvorfor nettopp dette arbeidet er så viktig.

Rapporten for Operasjon HiOA kan du lese i sin helhet her

På Høgskolen i Oslo og Akershus var andelen studentforeninger lav sammenlignet med mange andre utdanningsinstitusjoner. Der man på universitetet hadde over 250 foreninger på rundt 26 000 studenter, hadde man kun i overkant av 20 på rundt 16 000 studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Universitas meldte at HiOA-studentene var late og uengasjerte, men SiO har mangeårig erfaring med samarbeid med studentforeninger, og opplever sjeldent at komplett mangel på engasjement er den virkelige utfordringen. SiO Foreninger tok derfor en nærmere titt på høgskolestudentene, og opplevde at det var masse engasjement på HiOA. Det som derimot manglet, var en sterk tradisjon for foreningsarbeid og  kunnskap om organisasjonsbygging. Det er dette som iverksatte idéen om et målrettet arbeid for å bygge opp foreningsmiljøet på HiOA. SiO har bidratt med kunnskap om foreningsbkhrono4ygging, men det har også vært helt nødvendig at høgskoleadministrasjonen har engasjert seg i dette. Nå ser administrasjonen virkelig verdien av  et mer utbredt foreningsmijø på høgskolen, og de har strukket langt seg for å bidra til den oppblomstringen vi har sett.

Hvorfor foreninger?

Det er viktig med et godt foreningsmiljø fordi kvaliteten på studentmiljøet kan avgjøre både mestring og trivsel hos den enkelte student. Studentenes helse og trivselsundersøkelse fra 2014 viser at 1 av 5 studenter har psykiske symptomplager, og at mye av dette skyldes ensomhet. Å føle tilhørighet til et sosialt miljø kan bidra til å forebygge ensomhet, og derfor er det så viktig at det skapes sosiale møteplasser der terskelen er så lav at alle vil kunne finne en aktivitet eller en gruppe de trives i og føler engasjement for.

På utdanningsinstitusjonene er det blant studentforeningene disse møteplassene skapes.

DN1

Vi vet dessuten at studiemestring henger tett sammen med trivsel. Med andre ord vil et godt foreningsmiljø bidra positivt til gjennomstrømmingen på utdanningsinstitusjonene,. Foreningene vil også kunne være med på heve den faglige kvaliteten ved å supplere det ordinære utdanningstilbudet med for eksempel faglige arrangementer og debatter.

Hva har vi oppnådd?

Antallet studentforeninger har fordoblet seg (19 nye), og vi har sett en dobling i andelen kulturstyremidler som går til HiOA-foreninger. Det har blitt opprettet et eget organ for foreningsliv på HiOA, og høgskolen har blitt med på en forpliktende plan for oppfølging av Operasjon HiOA. Det er ikke rent lite.

Veien videre

khrono1

Fremover vil det bli viktig å bygge videre på de strukturene som kan bidra til at foreningsmiljøet opprettholdes og videreutvikler seg, for eksempel ved å arrangere foreningsdager der det etterhvert store mangfoldet av foreninger får vise hva de har å by på. En annen viktig suksessfaktor er at høgskoleadministasjon sentralt og lokalt på fakultetene gjør seg godt kjent med de foreningene som eksisterer, slik at de kan dra nytte av hverandre. For selv om man forhåpentligvis har nådd en kritisk masse der miljøet har blitt så stort at det er til en viss grad selvrekrutterende, er ikke jobben fullført. Målet må være at foreningsmiljøet skal fortsette å vokse, og at det er en selvfølge for alle HiOA-studenter å være engasjert i en eller flere studentforeninger i løpet av studietiden sin. Fordi det er bra for samfunnet, bra for lærestedet og ikke minst, fordi det er bra for studentene selv.

Legg inn en kommentar

Kategori

Gjesteblogger