Torsdag kveld møttes en av student-Oslos viktigste grupper – nemlig foreningslederne – for å lære og mene på arrangementet Lederdult.

Det å drive en forening er en oppgave som forutsetter engasjement. For å holde engasjementet oppe gjennom året er det er viktig å møte hverandre og det er viktig med inspirasjon og påfyll. Dette tilbyr vi i SiO Foreninger på Lederdult. Høstens tema var internkommunikasjon; evig aktuelt og enklere i teorien enn i praksis. Men godt hjulpet av Geelmuyden Kiese fikk deltakerne nye knagger å henge kommunikasjonen på.

Etter en innledning der både rolleforståelse, mål med kommunikasjon og møtebehov ble snakket om, var det muligheter for å prøve ut ny (og gammel) kommunikasjonserfaring i en caseoppgave. De fem fiktive foreningene «Oslolosene», «Gjengen Allianse», «Jusbrus», «Futuristene» og «Alt var bedre før» måtte, i løpet av halvannen time, håndtere søknadsfrister, endringer i styresammensetningen, henvendelser fra presse og lærested, en facebookgruppe litt ute av kontroll og planlegging av jubileum.

Vi vil takke deltakerne for imponerende innsats, og håper de har fått noen nye bekjentskaper og tips å ta med tilbake til foreningen.

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Anders Løn Tvedten og Helge Skivenes fra Geelmuyden Kiese snakket om internkommunikasjon og roller. Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Notatskriving under Geelmuyden Kieses foredreag. Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Meera Kaur leser beskrivelsen for vervet PR-ansvarlig i den fiktive foreningen «Fururistisk Forening». Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Den fiktive foreningen «Jusbrus» har sitt første styremøte. Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Styremedlemmene i «Alt var bedre før-foreningen» disuterer. Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

«Oslolosene» i forgrunnen og «Fururistisk Forening» i bakgrunnen. Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

«Jusbrus» fordeler styreverv.. Foto: SiO Foreninger / Linn Seime Pettersen

Les mer om Oslos foreningsliv på Foreningsbloggen.no.

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement