Philip Stampe og Håkon Søiland fra henholdsvis HiOA og UiO ansettes for å styrke gjennomføringskraften og senke gjennomsnittsalderen i SiO Foreninger. Vi applauderer!

I januar utlyste vi to ledige stillinger på 50% hver, der vi søkte etter to over middels foreningsengasjerte studenter. Som en del av søknaden måtte kandidatene legge ved et prosjekt som de kunne tenke seg å gjennomføre i løpet av det året de skulle være ansatt.

Etter en mengde søknader og en omfattende intervjurunde er vi nå veldig glade for å kunne presentere SiO Foreningers nyeste tilskudd: Philip Stampe og Håkon Søiland. Med gode prosjekter, et stort engasjement og en omfattende erfaring fra både foreningslivet og studentpolitikken er det en fryd å ønske dem velkommen om bord.

Philip Stampe studerer grunnskolelærer ved HiOA der han har hatt flere studentpolitiske verv, sist som læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet. Philip spilte en nøkkelrolle i arbeidet med Operasjon HiOA og var blant annet svært behjelpelig med å opprette kontakt med potensielle foreningsmiljøer. Han kommer til å jobbe med å videreføre arbeidet som ble startet med Operasjon HiOA og kommer blant annet til å fokusere på en helt ny Foreningsdag på Høgskolen.

Håkon Søiland studerer juss på UiO og har hatt flere verv i Det Norske Studentersamfund, blant annet som leder at Kulturutvalget. Han er også aktiv i OSI boksing. Håkon skal blant annet jobbe tett med Foreningslederkonferansen 2015 der han skal jobbe med referansegruppen for å finne et godt tema og lage et spennende program med gode innledere og foredragsholdere..

Med disse to på laget øker vi gjennomføringskapasiteten til SiO Foreninger. VI får friske øyne på våre egne prosesser og flere stemmer. Ikke minst får vi en enda bedre evne til å se hva som rører seg i studentmiljøet. I tillegg har Philip og Håkon har store nettverk og god kunnskap. Det er en kjemperessurs for oss, spesielt siden foreningsmiljøet er så preget av hyppige utskiftninger og forandringer.

Vi ønsker Philip og Håkon gledelig velkommen og gleder oss til å ta fatt på arbeidet sammen med dem.

Legg inn en kommentar

Kategori

Ukategorisert