Studentforeninger tilknyttet SiO kan søke midler fra Oslo studentinnovasjon høsten 2017 og våren 2018 for gjennomføring av aktiviteter innen temaene innovasjon og entreprenørskap.

Oslo studentinnovasjon er et samarbeid mellom HiOA, BI, UiO, Høyskolen Kristiania, Oslo kommune og Kunnskap Oslo. Initiativet skal gi Oslo studenter muligheten til å øke sin kunnskap om innovasjon og entreprenørskap.

For å motta støtte må aktiviteten:

  • Ha innovasjon eller entreprenørskap som tema
  • Være åpent for alle studenter fra alle studiesteder i Oslo
  • Oslo studentinnovasjon/ Kunnskap Oslo skal synliggjøres som samarbeidspartner/ sponsor
  • Aktiviteten må finne sted innen 15. mai 2018.

Kort søknad sendes via dette skjemaet.

I tillegg vil det opprettes en egen nettside for aktiviteten under Oslo studentinnovasjon. Oslo studentinnovasjon vil også bistå med promotering av aktiviteten.

Mer informasjon om Oslo studentinnovasjon finnes på www.uio.no/oslostudentinnovasjon

Legg inn en kommentar

Kategori

Nyttige tips