Sparebankstiftelsen DNB støtter dere som ivrer etter å få til noe for andre. Søk oss om penger til gode studentformål.

– Av Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB

Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB

Siden stiftelsen ble opprettet i 2002 har vi gitt over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen DNB er nest største eier av DNB, og det er utbyttet fra aksjene som deles ut.

Det er mulig å søke støtte til lokale prosjekter i de 7 fylkene på Østlandet Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland – og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til lokalsamfunnet, og derfor gis størstedelen av støtten til lag og foreninger i vårt opprinnelsesområde.

Vi gir også nasjonale gaver dersom tiltaket har nasjonal interesse.

Nye sparebankstiftelser

Det finnes nå mange sparebankstiftelser som alle støtter lokale prosjekter. I tillegg deler Gjensidigestiftelsen ut midler. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank som bidrar med midler der du er. Se liste over sparebankstiftelsene her

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter innenfor formålene:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Nærmiljø, idrett og lek
  • Friluftsliv og naturkunnskap

Vi har to søknadsrunder årlig, med frister 1. februar og 1. september.

Målgruppa vår er fra 6 til 30 år, så studentaktiviteter vil normalt ligge godt innenfor.

Vi er opptatt av at tiltakene vi støtter skal skape aktivitet, at de kommer mange til gode og at dugnadsarbeid utgjør en del av innsatsen. Dere kan gjerne være flere grupper som samarbeider om prosjektet, og det gjør heller ingenting om det er med flere finansielle bidragsytere – vi spleiser gjerne.

Trenger du inspirasjon?

Noen av studentprosjektene vi har støttet tidligere er:

  • Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) fikk i fjor penger til dusj og tørkerom til studenthytta i Nordmarka.
  • Studentsamfunnet i Ås har fått penger til akustisk oppgradering av Festsalen i 2014.
  • Det Norske Studentersamfund ble tidligere i år tildelt midler til oppgradering av lyd- lys- og dj-utstyr til lokalet Betong på Chateau Neuf.
  • Cinema Neuf, filmklubben for Oslos studenter og andre interesserte på Chataeu Neuf, fikk i 2014 penger til prosjektor.
  • Universitetets Symfoniorkester i Oslo fikk i 2012 tildelt midler til musikkinstrumenter.
  • Norske Studenters Roklubb fikk penger til å kjøpe båter i 2012 og i 2007.

Se oversikten over alle prosjektene vi har støttet: http://sparebankstiftelsen.no/Gavetildelinger

Har du et tiltak som kunne passe våre formål og kriterier? Sjekk nettsidene våre for å lese mer om hvordan du søker. http://sparebankstiftelsen.no/

Legg inn en kommentar

Kategori

Gjesteblogger