Av Marie Toreskås Asheim, karriereveileder og veiledningsfaglig ansvarlig ved Karrieresenteret UiO

SiO Foreninger har allerede skissert flere gode grunner til å engasjere seg i studentforeninger. På Karrieresenteret er vi opptatt av å fronte aktiv deltakelse i studentforeninger som et smart karrieregrep. Foreningsaktivitet er kanskje en av de enkleste, mest tilgjengelige og praktisk gjennomførbare måtene å kvalifisere deg for arbeidslivet etter studiene på. Kandidatundersøkelser viser at erfaring utenom studiene har stor betydning for hvor enkel overgangen mellom utdanning og jobb blir for den enkelte. Fordelene ved å engasjere seg i en studentforening er mange. Med tanke på dine fremtidige jobbmuligheter vil jeg særlig trekke frem noen:

1)      Relevant erfaring

«Vi søker en kandidat med høyere utdanning på minimum bachelornivå og minst to års relevant erfaring…»

Arbeidsgivere er opptatt av det du har gjort utenom studiene. Utdanning er det du har til felles med de andre søkerne, erfaring er det som skiller dere. Studentforeninger er et ypperlig sted å opparbeide seg jobbrelevant kompetanse underveis i studiene. Noen eksempler på praktisk erfaring man kan få gjennom frivillig engasjement er:

  •           Ledererfaring
  •           Prosjektarbeid
  •           Webpublisering
  •           Kampanjearbeid
  •           PR
  •           Økonomi
  •           Rekruttering

Studentforeninger må søke om støtte til virksomheten, ta kontakt med eksterne aktører i forbindelse med arrangementer, delegere ansvarsoppgaver, verve flere medlemmer, synliggjøre arbeidet de gjør, intervjues i media eller holde innlegg for større forsamlinger. Dette er bare noen eksempler på jobbrelevante oppgaver du kan påta deg som aktivt medlem i en studentforening, og som vil gi CV-en din mer «kjøtt på beina».

2)      Ansvar

Ønsker du ansvarsroller i arbeidslivet, må du kunne vise til at du har håndtert ansvarsoppgaver tidligere. Arbeidsgiver må være trygg på at du takler krevende situasjoner på god måte. Studentforeninger kan være et ypperlig sted å starte. Fordi disse er drevet av studenter innehar man ikke sentrale verv eller arbeidsoppgaver over en årrekke. Studenter fullfører utdanningen sin og får jobb, og dermed er det behov for nye personer til å ta deres plass. Derfor vil du raskt kunne påta deg ansvarsoppgaver og verv, og gjennom disse vise fremtidige arbeidsgivere at du takler ansvar på en god måte.

3)      Kurstilbud – det «lille ekstra» i jobbsøkerprosessen

Som medlem i en studentforening får du tilbud om gratis kurs  innen f.eks. regnskapsføring, markedsføring og kommunikasjon eller grafisk arbeid. Dette er kurs det koster en del for arbeidsgiver å gi en potensiell kandidat, så det å allerede ha disse på CV-en kan være den lille avgjørende faktoren som gjør at du sikrer deg jobben fremfor de andre søkerne.

4)      Få en historie å fortelle!

Som jobbsøker må du kunne sette ord på hva som gjør deg til en attraktiv arbeidstaker og kollega. Jo mer erfaring du har utenom utdanningen din, desto lettere er det å beskrive deg selv på en jobbrelevant måte.

Gjennom studentforeninger får du erfaring med bl.a. samarbeid, ledelse, prosjektarbeid, planlegging og koordinering. Du får kjent på dine sterke og svake sider, noe som gjør deg tryggere på hvem du er som person og kollega. Konkrete historier fra tiden i studentforening vil også gjøre det lettere å argumentere for disse egenskapene i en jobbsøkerprosess.

5)      Nettverk

Lik det eller ikke lik det, nettverk er viktig som jobbsøker. Et nyttig «tilleggsgode» ved å være medlem i en studentforening, er at de du engasjerer deg sammen med senere vil bli en del av ditt profesjonelle nettverk.

Som nevnt forsvinner studenter etter hvert ut av foreningene fordi de fullfører studiene og får jobb. Dette innebærer at du på sikt får nyttige kontakter i arbeidslivet, som kan være til hjelp når du selv skal søke jobb. Å ha kontakter i ulike bransjer som vet at du er jobbsøker, kan gjøre at du får informasjon om ledige stillinger du ellers ikke ville funnet frem til selv. Det er heller ikke sånn at alle stillinger besettes gjennom annonse, og kanskje vil du kunne få den første jobben gjennom andre kanaler enn de tradisjonelle.

Dersom du er medlem i en studentforening som har kontakt med arbeidsgivere, gjennom f.eks. bransjetreff, arrangementer, bedriftspresentasjoner og/eller -besøk, vil du – i tillegg til verdifull bransjekunnskap – også få navn på kontaktpersoner det er mulig å følge opp når du skal ut i jobb. Det finnes knapt nok noen enklere måte å imponere potensielle arbeidsgivere på, enn å vise hvordan du jobber i praksis. Den muligheten får du i flere av SiOs studentforeninger.

6)      Resultater

Å kunne vise til konkrete resultater i en jobbsøkerprosess er med på å skille deg fra de andre kandidatene. Arbeidsgiver er opptatt av hva du har oppnådd, og det er ikke kun karakterer som er viktige her. Har du klart å rekruttere X-antall frivillige til studentforeningen du er med i? Har du planlagt og koordinert et arrangement med flere hundre deltakere? Eller vant studentforeningen du hadde verv i prisen for «Årets studentforening»?

Engasjer deg!

Når folk forteller hvordan de fikk jobben de ønsket seg legger de ofte vekt på at hele prosessen var preget av tilfeldigheter. De kjente tilfeldigvis noen som jobbet i virksomheten. Arbeidsgiver hadde behov for noen med erfaring som de tilfeldigvis hadde. Tilfeldigvis hadde de møtt rekrutteringsansvarlig på et arrangement året før… Faktum er at ingen av disse eksemplene er tilfeldigheter! Det er resultat av strategisk smarte – om enn ubevisste – grep av den det gjelder.

Karrieren din begynner ikke som nyutdannet – den har allerede begynt! De grepene du gjør underveis i studietiden er med på å påvirke dine fremtidige jobbmuligheter. Gjennom verv i studentforeninger vil du ha mer å vise til, og flere bein å stå på, den dagen du skal søke fulltidsjobb.

 

marieballong

Marie Toreskås Asheim jobber som karriereveileder og veiledningsfaglig ansvarlig ved Karrieresenteret UiO. Karrieresenteret bistår studenter i overgangen mellom studier og jobb, gjennom en rekke ulike tilbud. Vil du ha tilbakemeldinger på hvordan du har frontet foreningserfaring på din CV? Karriesenteret tilbyr CV- og søknadssjekk hver dag.

Mer om tilbud til deg gjennom hele studietiden finner du på Karrieresenterets nettsider.