Av Silje Christine Andersen, Formand i Det Norske Studentersamfund i 2013

c34a70872db2994cea3fe7a013b138d1

Onsdag 2. oktober 2013 feirer Det Norske Studentersamfund 200 år. Da Universitetet i Oslo ble grunnlagt og de første studentene ble immatrikulert, gikk det bare en måned før de stiftet sin egen studentforening. Selv om de var bare 17 stykker forsto studentene raskt verdien av å ha et samlingssted utenfor studiene. Det Norske Studentersamfund ble derfor stiftet med det formål å “gjennom vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer”.

Når Studentersamfundet nå har eksistert i 200 år sier dette mye om hvor viktig foreningstradisjonen er for norske studenter. Dagens jubileum er derfor en feiring av hele student-Norge og viktigheten av et godt og variert studentmiljø. Forelesninger og kollokviegrupper er ikke nok for å trives på studiene. Det er alt man gjør ved siden av som gir studiehverdagen ekstra mye mening. Det finnes utallige studentforeninger og organisasjoner man kan engasjere seg i, så mange at det kanskje virker uoversiktlig og vanskelig å velge. Det er helt annerledes å være student i Oslo i dag enn det var for eksempel for 60 år siden. Antall studenter har mer enn tidoblet seg, og studentmiljøet er fragmentert og mangfoldig.

Men det er like meningsfullt å engasjere seg i dag. Før var Studentersamfundet til primært for universitetsstudentene på grunn av den historiske og geografiske tilknytningen til institusjonen. Men en studentorganisasjon eksisterer utelukkende på studentenes egne premisser. Det vil si at etter hvert som studentmiljøet i Oslo utvikler seg kan man gjøre endringer. Studentersamfundet på Chateau Neuf har derfor lenge vært åpent for studenter fra alle utdanningsinstitusjoner i Oslo.

Å være en studentforening uten en spesifikk tilhørighet gir et unikt mangfold og et spesielt godt internmiljø. På Oslostudentenes kulturhus er det arrangementer hver eneste dag og et tilbud for enhver smak. På Studentersamfundet verdsetter vi variert debatt der kan alle meninger kan uttrykkes. Vi har derfor bevart vår sterke debatt-tradisjon og legger fortsatt stolthet i at vi har “landets frieste talerstol”.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss i jubileumsåret. På stiftelsesdagen holder vi en storslått jubileumsmarkering i Storsalen på Chateau Neuf kl. 18.00, etterfulgt av sprudlende servering og en rekke gratiskonserter. Bli med å feire at hele student-Norge fyller 200 år!

Mer om Det Norske Studentersamfund, og jubileet finnes her.

Hans Majestet Den Gylne Gris er Studentersamfundets høye beskytter.

Hans Majestet den Gyldne Gris er Studentersamfundets høye beskytter. Her sees Formanden og Majesteten sammen.
Foto: Aslaksen/Schrøder

Silje Christine Andersen er Formand i Det Norske Studentersamfund i jubileumsåret 2013. Hun har tidligere vært leder i Oslo Student TV, og er mastergradsstudent i Kinesisk samfunn og politikk ved Universitetet i Oslo.

Det Norske Studentersamfund holder til på Chateau Neuf på Majorstua, og er møtested og debattarena for studenter og eldre akademikere der alt fra filosofiske til politiske spørsmål blir tatt opp. Organisasjonen består av 30 ulike studentforeninger og har til sammen 4000 medlemmer.