Henrik Paulsen Mandelid

Henrik Paulsen Mandelid

Av Henrik Paulsen Mandelid, leder av Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening.

Mitt navn er Henrik, og jeg deltok på SiOs lederkurs som relativt fersk leder for studentforeningen Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) – en av de større foreningene på Blindern, med rundt 200 aktive frivillige.

Kurset bestod av en god blanding av foredrag, erfaringsutveksling, casearbeid og problemløsningsoppgaver, som på ulike vis var knyttet til problemstillinger man lett kan kjenne igjen fra sin egen foreningsdrift. Blant oss deltakere var det også et imponerende mangfold – foreningene som var representert hadde alt fra 10 til 300 frivillige, og kom fra så forskjellige steder som BI og Steinerhøyskolen.

Kursholder Kari Mostraum snakker om organisasjonskultur. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Kursholder Kari Mostraum snakker om foreningskultur. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Kurset i seg selv var svært interessant, fordi temaene som ble gjennomgått utgjorde et godt utvalg av problemstillinger som er særlig relatert til lederrollen. For eksempel er foreningskultur («hvordan gjør vi ting i vår forening?») noe man gjerne tar for gitt, helt til man selv sitter i lederstolen og ser at egne valg har en direkte innflytelse på hele foreningens interne dynamikk – i både positiv og negativ retning.

«Kursets case-arbeid var en glimrende anledning til å øve på å takle det som for de fleste av oss er uvante og ukomfortable situasjoner»

Derfor var det lærerikt å få innspill på kurset om hvilke avveininger man står overfor, og hvilke strenger man kan spille på for å styre utviklingen i riktig retning. Et annet eksempel er konflikthåndtering, hvor kursets case-arbeid var en glimrende anledning til å øve på å takle det som for de fleste av oss er uvante og ukomfortable situasjoner.

Gruppeoppgave: Beskytt egget slik at det ikke knuser når det kastes. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Gruppeoppgave: Beskytt egget slik at det ikke knuser når det kastes. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

For meg personlig var det likevel erfaringsutvekslingen med de andre kursdeltakerne som var mest givende. Både under kursets gruppearbeid og – ikke minst – under de mer uformelle sosiale sammenkomstene mellom kurssegmentene, lærte jeg mye om andre foreninger og deres erfaringer, samt fikk konstruktive innspill knyttet til utfordringer som vi opplever i vår forening. Med andre ord var kurset en glimrende arena for å kunne drøfte de mer utfordrende sidene ved foreningsdrift, deriblant eventuelle konkrete problemer innad i egen forening, sammen med noen som kanskje også har opplevd tilsvarende situasjoner.

«kurset var en glimrende arena for å kunne drøfte de mer utfordrende sidene ved foreningsdrift sammen med noen som kanskje også har opplevd tilsvarende situasjoner»

Diskusjon innad i gruppene. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Diskusjon innad i gruppene. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Derfor vil jeg anbefale kurset til alle ledere, uavhengig av om foreningen er en liten og løst organisert vennegjeng eller et større og mer profesjonalisert nettverk av frivillige. For sistnevnte vil kurstemaene i seg selv kanskje være problemstillinger man allerede har tatt stilling til mange ganger allerede, men i de tilfellene er den påfølgende erfaringsutvekslingen desto mer interessant. Og til slutt vil jeg også peke på det sosiale aspektet ved kurset, som utgjør en glimrende mulighet til å bli kjent med andre studenter som er ekstra aktive innen foreningsdrift.

Fellesbilde av deltakerne på SiO Foreningers lederkurs høsten 2016. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Fellesbilde av deltakerne på SiO Foreningers lederkurs høsten 2016. Foto: Linn Seime Pettersen / SiO Foreninger

Se alle kursene SiO Foreninger arrangerer i kurskalenderen.

Les mer om Oslos foreningsliv på Foreningsbloggen.no.

Bli med i samtalen! 1 kommentar

  1. Dette her er gode ord, fra en dyktig type!

    Svar

Legg inn en kommentar

Kategori

Kurstilbud