Listen er lang – rund 450 studentforeninger finnes i Oslo og Akershus. Men hvorfor er det viktig å engasjere seg? Svarene er mange: Karrieresenteret vil si at ditt engasjement ovenfor arbeidsgivere vil vise at du er en flersidig person som kan ha flere baller i luften. Og at foreningslivet kan gi deg en realkompetanse som […]

Hva tenkte du når du endelig fikk svart på hvitt hvilket studiested som skulle bli ditt? Forventning? Glede? Skrekkblandet fryd? Eller litt panikk? Å begynne å studere er for de fleste et stort skritt inn i en ny verden. Det innebærer flytting, nye boformer, mye mer ansvar for seg selv, nye måter å lære på, […]