Tilbakemeldingene etter Foreningsdagene har kommet inn, og de er mildt sagt oppløftende. Høstens rekruttering har gått veldig bra, og mange foreninger har tatt imot mange nye medlemmer. Eller for å si det på en annen måte: Veldig mange førsteårsstudenter går inn i studiehverdagen med en forening i ryggen. 

Vi har samlet noen tall og sitater fra Foreningsdagene, og håper dere også blir stolt av resultatene. For Foreningsdagene er et resultat av en felles innsats fra foreninger, læresteder og faddere, og uten dere hadde ikke vi i SiO Foreninger kunnet arrangere Foreningsdagene som de er i dag.

1) 4000 studenter var innom Foreningsdagene

Basert på antallet skjemaer som ble delt ut til de besøkende, regner vi med at minst 2000 studenter var innom hver av de to Foreningsdagene. Det vil si at over 4000 studenter fikk oppleve foreningsmangfoldet som finnes i Oslo! Dette er mye takket være flinke faddere som sørget for at fadderbarna fikk informasjon og fant fram – og ofte fulgte de nye studentene rundt. På HiOA svarte 68 % av de besøkende at det var fadderne som hadde informert dem om Foreningsdagen! På den måten legger fadderne til rette for at de nye studentene kan få en trygg og sosial studietid – også etter fadderukene.

«Foreningsdagene er et resultat av en felles innsats fra foreninger, læresteder og faddere, og uten dere hadde ikke vi i SiO Foreninger kunnet arrangere Foreningsdagene som de er i dag.»

2) Veldig mange av dem meldte interesse for å bli med i en forening

Under begge foreningsdagene delte vi ut skjemaer til alle besøkende. Der kunne man krysse av for foreninger man ønsket mer informasjon om, og bli kontaktet i etterkant av Foreningsdagen. I år var det rekord både på HiOA og UiO for hvor mange slike skjemaer som ble levert inn. På HiOA ønsket 783 studenter informasjon om en eller flere foreninger, mens tallet for UiO var 1145. Det må nevnes at mange av foreningene også førte egne lister, slik at det totale tallet for interesserte nok er en del høyere.

Antallet skjemaer som ble fylt ut på hhv. HiOA og UiO i 2015 og 2016

Antallet skjemaer som ble fylt ut på hhv. HiOA og UiO i 2015 og 2016

«Veldig flott sted å møte nye samarbeidspartnere og folk som er interessert i å engasjere seg i organisasjonen vår. Det var veldig hyggelig å stå på stand også!»

3) De besøkende fikk et utbytte av Foreningsdagene

Av de besøkende som svarte på evalueringsskjemaet som ble sendt ut i etterkant av foreningsdagen svarte hele 97 % at de ville anbefalt nye studenter å komme på Foreningsdagen UiO (på HiOA var tallet 95 %). I tillegg svarte 97 % på både UiO og HiOA at de kanskje eller definitivt hadde funnet en forening å bli med i. Dette er tall som gjør oss i SiO Foreninger veldig glad, for det viser at nye studenter ønsker å engasjere seg, og at Foreningsdagene kan gjøre det lettere å finne riktig forening. Det viser også at foreningene som sto på stand og hadde oppvisning gjorde en skikkelig god jobb, og tok imot de nye studentene på en god måte!

besokende

«Foreningsdagen var en stor suksess. Det var altfor trangt, noe som er et godt tegn for foreningslivet på HiOA.»

4) Foreningene var fornøyde med Foreningsdagene

I evalueringen etter Foreningsdagene har foreningene gitt dagen som helhet snittkarakteren fem av seks. Veldig mange foreninger har meldt om svært god rekruttering og mange nye medlemmer. Her er noen av tilbakemeldingene som har kommet inn i evalueringen:

  • Kjempegodt initiativ! Håper foreningsdagen fortsetter i fremtiden også.
  • Vi er strålende fornøyd med foreningsdagen, det er et utrolig godt tilbud!
  • Foreningsdagen var en stor suksess. Det var altfor trangt, noe som er et godt tegn for foreningslivet på HiOA.
  • Det var fint å være med. Vi hadde rekordmange på årets prøvesynging og mye skyldes nok foreningsdagen.
  • Foreningsdagen er definitivt den dagen vi verver flest og det er nydelig tilbud for nye studenter og studenter som har lyst til å engasjere seg. Stå på med det gode arbeidet!

5) Vi i SiO Foreninger gleder oss allerede til neste semesterstart

Vi har arrangert Foreningsdagen på UiO og HiOA i flere år nå, i samarbeid med lærestedene. Hvert år ønsker vi å strekke oss litt lengre, og gjøre dagen enda bedre enn året før. Neste år blir intet unntak, og vi har allerede begynt å tenke på finjusteringer som kan heve resultatet enda litt mer. Til dette kommer vi selvfølgelig til å huske på ideer og tilbakemeldinger vi har fått fra foreninger og besøkende, så takk for både ros og tips!

Frem til neste høst skal vi glede oss over det yrende foreningslivet i Oslo og den gode jobben de aktive i foreningene gjør – både de gamle og de nye. 

Bli med i samtalen! 1 kommentar

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement, Semesterstart