Gjennom TechSoup får frivillige organisasjoner tilgang på tilnærmet gratis programvare

Techsoup Norge forvaltes av Frivillighet Norge

Techsoup skal forvaltes av Frivillighet Norge

TechSoup er en global organisasjon som videreformidler programvare fra donasjonspartnere til frivillige organisasjoner og folkebibliotek. Nå har ordningen blitt lansert her til lands, og TechSoup Norge skal driftes av Frivillighet Norge. I Norge er Microsoft, SAP og Bitdefender med som donasjonspartnere. Frivillige organisasjoner kan blant annet motta Office-pakken og antivirusprogram som donasjoner.

Programvaren gis gratis fra donasjonspartnerne, men man må betale et lite administrasjonsgebyr på om lag 2-4 % av programvarens listepris for å dekke administrasjonen av ordningen.

Registrering

For å kunne søke om programvare må man enten være registrert i Frivillighetsregisteret eller stå på Skatteetatens liste over organisasjoner som er godkjente for å motta fradragsberettigede gaver. Er man ikke allerede registrert i Frivillighetsregisteret er dette en god grunn til å registrere seg, også for studentforeninger. Så sant et av de to overstående kriteriene er oppfylt trenger man bare å registrere organisasjonen på Techsoup.no, og man kan søke på programvare så fort man har blitt godkjent.

Siden ordningen ble innført i Sverige for fire år siden har frivillige organisasjoner mottatt programvaredonasjoner til en verdi av ca. 200 millioner kroner.

For mer informasjon se www.techsoup.no