Lunsjpåfyll 16. september handlet om inkludering av nye medlemmer. Marte Gravem Isaksen gav råd og ledet samtalen mellom foreningsaktive i Oslo. Det var høyt engasjement blant de oppmøtte, og mange problemstillinger ble løftet frem og diskutert. Til dere som ikke fikk vært med på arrangementet har Marte her samlet fire av sine beste tips for å inkludere nye medlemmer. 

1) Ta godt imot alle som kommer

Ingen skal dra fra din forening uten å være sett! Fordel ansvar i styret slik at dere hilser på alle nye som kommer og snakker med dem. Legg til rette for at nye blir inkludert fort ved å unngå at styremedlemmer henger med hverandre når dere har aktiviteter. Still krav til hvordan styret skal inkludere nye medlemmer.

Fra arrangementet "Lunsjpåfyll". Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

Diskusjon under arrangementet «Lunsjpåfyll». Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

2) Inkluder folk i beslutningsprosesser!

Istedenfor at styret gjør alt og ordner alle ting – sett ut enkle oppgaver til folk utenfor styret. Skal dere ha en hyttetur? Hva med å sette ned en egen planleggingsgruppe for det, med et styremedlem og flere nye folk. Det kan dere gjøre med alle arrangementer! Ha åpne planleggingsmøter hvor alle kan komme med innspill til hva dere skal holde på med fremover.

Fra arrangementet "Lunsjpåfyll". Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

Fra arrangementet «Lunsjpåfyll». Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

3) Gi eierskap

Folk vil hjelpe til med prosjekter de har vært med å skape. Ved å gi litt og litt mer ansvar får du flere inn i foreningen uten at det blir for mye og de faller ut. Avtal med folk at de kan hjelpe deg å ta med flyers fra kontoret – på den måten kan du bli kjent med det nye medlemmet, og du gjør det enklere for dem å møte opp, fordi de har noen de skal møte i forkant. Fordel ut enkle oppgaver (kjøpe kjeks, bake kake) sånn at folk kan bidra uten å måtte sette seg inn i alt.

Fra arrangementet "Lunsjpåfyll". Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

Fra arrangementet «Lunsjpåfyll». Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

4) Bygg folk strategisk

Se på noen av de nye og tenk deg at de skal ha din posisjon om et år. Gjør dem klar for det ved å begynne å fordele ut ansvar og inkludere dem godt. De nye skal ha det like gøy når de sitter som dere har nå, derfor må de bli kjent med hverandre – ha sosiale arrangementer og lag prosjektgrupper hvor de kan jobbe sammen.

Fra arrangementet "Lunsjpåfyll". Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

Marte Gravem Isaksen gav råd og ledet diskusjonen under «Lunsjpåfyll». Foto: SiO Foreninger/Linn Seime Pettersen

Les mer om Oslos foreningsliv på Foreningsbloggen.no.

Legg inn en kommentar

Kategori

Arrangement, Gjesteblogger, Nyttige tips