Det er en glede å presentere vinnerne av foreningsprisene på UiO 2015. Årets forening er Medisinstudentenes Humanitæraksjon – MedHum og Årets Nyskapning er Viadukt – karriereforeningen på Humanistisk fakultet.

Årets beste nye forening

Prisen for årets nyskapning deles ut til den mest imponerende nystartede foreningen ved Universitetet. I år sto det mellom de tre finalistene OSI Quidditch, det idehistoriske tidsskriftet Molo og karriereforeningen Viadukt som alle har fått til svært mye bra i løpet av oppstarten. Prisen gikk til Viadukt med følgende begrunnelse fra juryen:

IMG_5857

Årets nyskapning Viadukt

Årets nyskapning er et nytt tilskudd til foreningsmiljøet på universitetet som fyller en viktig nisje. De er en liten gruppe som på kort tid har fått til imponerende mye med små ressurser. Som den eneste i sin kategori gjør de en viktig innsats for både studentene og universitetet. De har hatt høy aktivitet og engasjert mange. På imponerende kort tid har de gått fra oppstart til en forening preget av en høy grad av profesjonalitet.

Viadukt har siden oppstarten hatt et veldig tydelig formål. Å bygge bro mellom HF-studenter og arbeidslivet. De har tatt en viktig rolle i debatten om humanioras arbeidsrelevans og vist med god margin at humaniora bringer viktige perspektiver inn i næringslivet. Det er svært imponerende at de på kort tid har hatt flere arrangementer av høy kvalitet der de blant annet har inviterte kvinnelige toppledere fra næringslivet til å prate med studenter på HF. Viadukt gjør en viktig jobb for studentene på HF og for fakultetets og universitetets omdømme. Vi håper at Viadukt vil være en aktiv forening i mange mange år, og håper at denne prisen kan bidra til dette.  

Årets studentforening.

Den gjeveste prisen, Årets Studentforening, sto i år mellom Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening, Institutt- og programutvalget ved ILOS og Medisinstudentenes Humanitæraksjon. Etter lange vurderinger besluttet juryen at prisen gikk til MedHum med følgende begrunnelse:

IMG_5868

Årets forening MedHum

Årets forening er en studentforening med en begrenset målgruppe som har fått til aktivitet langt utenfor sitt umiddelbare nedslagsfelt. De har en solid drift som er preget av ryddighet i økonomien – noe som er svært viktig for denne type forening. Sammen med sine samarbeidspartnere på og utenfor Universitetet har de oppnådd spektakulære resultater. Kreative arrangementer, god organisering og en sammenføyning av fag, dannelse og sosialt engasjement gjør denne foreningen til en svært god ambassadør for studentlivet på Universitetet i Oslo.

MEDHUM er Norsk Medisinstudentforenings humanitæraksjon som arrangeres annethvert år og som i fjor ble arrangert for 13. gang der foreningen totalt samlet inn 2,4 millioner kroner som er det største i foreningens historie. Foreningen jobber for å bedre helsen til mennesker i fattige land, og for å vekke legestudentenes engasjement. De har gjennomgående vist en fantastisk kreativitet og en imponerende gjennomføringsevne. Dette, sammen med en svært god kontroll på økonomien gjør MedHum til en svært god studentforening og en verdig vinner. Universitetet er stolte av Medisinstudentenes Humanitæraksjon, og vi gleder oss til neste aksjon braker løs i 2016.

Prisutdeling

Prisene ble delt ut som en del av UiOs årsfest av SiOs styreleder Tone Vesterhus og Universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe.

IMG_5824

Universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe delte ut prisen for beste forening på UiOs årsfest

Legg inn en kommentar

Kategori

Årets studentforening, Priser og konkurranser