Og der fant vi dagens eneste solstråler

Plutselig så vi dagens eneste solstråler

Jeg skal møte Linn Tomasdotter, lederen for Arbeidslivsutvalget ved Institutt for Statsvitenskap (ALU) på kaffebaren Trygve på SV-fakultetet. Eneste problemet er at jeg ikke vet hvordan hun ser ut. Heldigvis er Linn en kjent skikkelse på fakultetet, og sant nok, første gruppen jeg spør peker henne ut for meg. Det er litt flaut, men jeg har allerede gått forbi henne tre ganger. Sammen med Linn sitter Marit Finland Trøite, tidligere leder og nåværende nestleder i ALU. Vi tar oss en spasertur rundt på Blindern campus mens jentene engasjert beskriver foreningen sin.

Veien mot arbeidslivet

Arbeidslivsutvalget har et tett samarbeid med Karrieresenteret

Arbeidslivsutvalget har et tett samarbeid med Karrieresenteret

Det er en lattermild duo som ivrig forteller om sitt hjertebarn. Arbeidslivsutvalget ved Institutt for Statsvitenskap er en liten forening som har som mål å klargjøre statsvitere for arbeidslivet og samtidig kommunisere statsviternes allsidighet til potensielle arbeidsgivere. De jobber blant annet tett sammen med Karrieresenteret ved UiO for å komme i kontakt med arbeidsgivere og organisere bedriftspresentasjoner.

Teori og praksis

Denne uken har ALU, i samarbeid med andre arbeidslivsforeninger som EconLink og Startskuddet tatt del i arrangeringen av karriereuken ved HF og SV. En av fanesakene for ALU er å få inn praksis som en del av studiene for å gjøre veien ut i arbeidslivet lettere. I den anledning inviterte de onsdag på debatt med instituttleder Dag Harald Claes, karrieresenterets leder Gisle Hellsten og leder av studentutvalget ved SV, Tale Aarre for å diskutere saken.

Linn Tomasdotter møtte instituttleder Dag Harald Claes, karrieresenterets leder Gisle Hellsten og Tale Aarre, leder av SVSU til debatt

Linn Tomasdotter møtte instituttleder Dag Harald Claes, karrieresenterets leder Gisle Hellsten og Tale Aarre, leder av SVSU til debatt om praksis i utdanningen

Debatten er et eksempel på hvordan ALU fungerer som studentenes samlede stemme mot institutt for Statsvitenskap. De prøver på den måten å være en felles arena for diskusjon om arbeidslivsrelevans. Linn påpeker at selv ved et ærverdig universitet som UiO må det være lov å stille spørsmål ved hva man ender opp som, når man utdanner seg til å bli statsviter.

Alt annet enn 4020

Både Linn og Marit er masterstudenter. De forteller at selv om det har vært svært mye arbeid å lede en forening ved siden av masterstudier ville de utvilsomt gjort det igjen. «Faktisk» utdyper Linn, «var det en glede å jobbe med noe annet enn 4020» og henviser til STV 4020, det infame tredvepoengsemnet i metode og statistikk som har brakt mang en lovende statsviter ned i knestående.

Kampen om å skillle seg ut

Samtidig er de begge mer enn klar over hvor positivt det vil være for CVen deres at de har vært leder i en forening. De påpeker at engasjement viser potensielle arbeidsgivere at man som nyutdannet har mer å tilby enn andre uten foreningserfaringen, og ikke minst at man er villig til å jobbe ekstra hardt for det man brenner for. Nettopp dette er nok spesielt viktig for studentene ved et så stort og allsidig fag som statsvitenskap.

Hvem vet? Foreningserfaringen er kanskje det som kommer til å gjøre utslaget for nettopp Linn og Marit når det er deres tur til å konkurrere med de mange hundre andre nyutdannede statsviternee om sin første jobb.