Det er ikke bare de store lærestedene som kan skryte av bra studentengasjement og svære arrangementer. Studenter ved Freds- og konfliktstudiet på Bjørknes Høyskole arrangerer 23. april Veldedighetsgallaen for fjerde året på rad, denne gang til inntekt for flyktninger fra Syria. Som trekkplaster har de fått med seg flere A-kjendiser som alle stiller opp gratis. Vi kan nevne i fleng, Sigrid Bonde Tusvik, Erik Thorstvedt, Kaveh, Dag Sørås og mange flere.

ps Ukens forenign Bjørknees veldedighetsgalla 013Jeg møter gjengen bak prosjektet som er en komité på 8 personer. Tre av dem, Hina Qazi, Christian Berlinger og Elisabeth Kjær tar seg tid til en prat mens resten haster videre til seminar eller andre møter. Det er travelt nå. Veldedighetsgallaen er bare en liten påskeferie unna, og fremdeles er det mye finpuss som må fikses.

Peacekeeping machine

Med skolens administrasjon og Flyktninghjelpen som samarbeidspartnere har de engasjerte studentene klart å bygge opp et omfattende arrangement etter bare fire år. Tidligere ble gallaen holdt på Latter, men den trendy standup-scenen på Aker Brygge ble fort for liten med plass til kun 200. De har derfor siktet høyere og har i år flyttet gallaen til Wallmans som med sine 350 seter rommer betraktelig flere. Det er et ambisiøst prosjekt, men med tunge headlinere fra underholdningsbransjen har de nok av trekkplastre. For freds og konfliktstudentene selv er det nok mest stas at selveste Jan Egeland stiller opp.

Hvordan har de så fått alt dette til? Studentene forteller at de har fått mye hjelp fra skolen og Flyktninghjelpen. Samtidig har de klart å bygge på de tidligere gallaene, slik at hver galla blir større enn den forrige. De har klart å få større stjerner på plakaten, og de har også klart å samle inn større pengesummer til sine veldedige formål.

Penger som kommer frem

Hina, Christian og Elisabeth forteller engasjert om gallaen

Hina, Christian og Elisabeth forteller engasjert om gallaen

Elisabeth forteller at fordelen med å jobbe så tett med Flyktninghjelpen er at de kan spore alle pengene, og vite nøyaktig hva de er brukt på. I tillegg er hele gallaen drevet på frivillig basis, alle som stiller opp gjør det gratis, og den eneste utgiften er lokale – som de har fått en svært god pris på. Alt dette gjør at så å si alle pengene som blir samlet inn går direkte til formålet som er bestemt. Det er ingenting som forsvinner i administrative kostnader eller underveis

Summene som samles inn blir i hovedsak bruk som startkapital i forskjellige prosjekter. Mange av de større bidragsyterne i veldedighetsarbeid vil helst bidra til prosjekter som allerede er i gang, mange vegrer seg for å gå inn med startkapital siden det er mer usikkert. Når Veldedighetsgallaen stiller med disse summene får de med andre ord med seg andre aktører og større støtteordninger som igjen styrker prosjektet. På denne måten bidrar pengene med mer enn bare sin egen verdi.

Altså litt på samme måte som de 8 studentene hvis arbeid får ekstremt mye større ringvirkninger enn det de selv kunne klart å sette i gang.

Skjermbilde