Velferdstingets servicepris deles ut hvert år til en person, tiltak, divisjon eller et tilbud i SiO. Prisen deles ut til noen som har utmerket seg i å yte en ekstra god service for studentene over tid eller i det gjeldende året.

Av Sigrid Mæhle Grimsrud, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Sigrid Mæhle Grimsrud

Sigrid Mæhle Grimsrud

Som tillitsvalgte i Velferdstinget får vi møte SiO både som studenter og brukere av de ulike tjenestene, men vi får også muligheten til å bli kjent med organisasjonen fra innsiden. Når man blir kjent med SiO fra innsiden innser man hvor godt forankret studentperspektivet er, og hvor bevisste hver og en av SiOs ansatte er på det oppdraget SiO har.

Årets vinner av serviceprisen er en divisjon i SiO som Velferdstinget i 2014 har hatt jevn kontakt med. Fra vår side har det ikke trengtes mye initiativ til kontakt, fordi divisjonen selv har tatt mye initiativ til kontakt. Oppdraget divisjonen har gjort er det lite å utsette på, og derfor er de mer en verdige vinnere.

Velferdstinget tildeler servicesprisen for 2014 til SiO Foreninger!

Les også: 2014 – Det beste året hittil

Begrunnelse for prisen:

Ved SiOs medlemsinstitusjoner er det 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger er med på å skape et ekstra godt læringsmiljø ved å tilrettelegge for studentforeninger og frivillig studentaktivitet. Dette gagner den enkelte student, utdanningsinstitusjonene og kommunen.

SiO foreninger har i 2014 hatt en ekstra satsing på studentkultur. At mye av foreningslivet har vært knyttet til UiO har vært en stor utfordring, i årevis. Operasjon HiOA, SiO foreningers satsing på flere studentforeninger på HiOA, har vært svært vellykket og det har løftet foreningslivet der. Flere eksisterende og nye foreninger er nå registrert i SiO og har da fått mulighet til å søke midler fra Velferdstingets Kulturstyre.

«SiO Foreninger er med på å skape et ekstra godt læringsmiljø ved å tilrettelegge for studentforeninger og frivillig studentaktivitet»

Antallet søknader til Kulturstyret har skutt i været det siste året. Kvaliteten på søknadene har vært høy grunnet SiOs grundige veiledning og kurs. Den kompetansen og de tjenestene SiO foreninger tilbyr, er uunnværlige for studentfrivilligheten.

Nytt for året var også foreningslederkonferansen. Den samlet ledere og nestledere fra et mangfold av foreninger, fra en rekke utdanningsinstitusjoner. Vi håper konferansen blir en tradisjon. Erfaringsutvekslingen, og muligheten til å bli kjent med andre som driver med mye av det samme som deg selv, kombinert med et program som gav inspirasjon og ideer i det videre foreningsarbeidet, har stor verdi.

Les også: Bak kulissene på Foreningslederkonferansen

Vi vet at fadderuka og starten på studiet er avgjørende for hvordan studietiden blir, og hvor bra man kommer til å ha det. Årets helt nye form på foreningsdagen i forbindelse med studiestart, gjorde at mange flere ferske studenter fikk en smakebit av foreningene de har mulighet til å bli med i. Vi er overbevist om at mange studenter får en bedre studietid, fordi de fikk møte det rike foreningslivet, alt den første uka som studenter. Oslo er en stor by, å finne frem til folk med samme interesser som seg selv, kan være avgjørende for hvor godt man liker byen, studiet, og studietiden. Tusen takk for at dere legger så godt tilrette for at studentene skal finne frem til hva de vil bruke studielivet til. Utenom selve studiet, selvfølgelig.

I tillegg skal det nå ansettes to personer i 50% stilling hver for å styrke studentkulturen ytterligere.

SiO Foreninger tar SiOs oppdrag med å skape en bedre hverdag for alle studenter på alvor. De holder en svært høy kvalitet og aktivitet. SiO Foreninger utgjør en stor forskjell for studenter som ønsker å engasjere seg utenfor studiene. De har gjort seg mer enn vel fortjent til Velferdstingets servicepris for 2014.

F.h. Mike Fürstenberg, Gisle Hellsten, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff og Helge Skivenes. Desverre var avdelingens femte medlem Katrine Knoph Nilsen ikke tilstede

F.h. Mike Fürstenberg, Gisle Hellsten, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff og Helge Skivenes. Desverre var avdelingens femte medlem Katrine Knoph Nilsen ikke tilstede

 «Dette er utrolig gøy! Denne prisen kommer fra studentene og er derfor den aller gjeveste vi kunne fått. Denne deler vi med alle som hjelper oss, spesielt våre flinke kursholdere, alle menneskene i studentforeningene og naturligvis også våre gode kollegaer i SiO sa SiO Foreningers Mike Fürstenberg da prisen ble delt ut på SiOs årsfest fredag 6. februar.

Legg inn en kommentar

Kategori

Priser og konkurranser