Dette oppdraget er nå besatt, takk for all interesse!

På Foreningsdagen på UiO mandag 21. august har vi behov for en forening som kan fungere som vertskap. Vi trenger hjelp av fem personer mellom kl 10.00 og 16.00.

Vi trenger en forening som kan:

  • Dele ut kart til alle studentene som kommer innom Idrettshallen
  • Fungere som vertskap og svare på enkle spørsmål
  • Hjelpe besøkende å registrere foreningsønsker på nett
  • Bistå med å organisere nedrigg
  • Obs! Foreningen må være registrert studentforening ved UiO

Arbeidstid

Foreningen plikter å stille 5 personer til følgende tider:

  • Mandag 21. august 10-16

Dette utgjør til sammen 30 timer. Det er mulig å dele opp i to skift hvis det blir enklere for dere.

Betaling

SiO Foreninger betaler foreningen kr 5.000 for arbeidet. Foreningen må selv kunne fakturere beløpet med EHF-faktura for å få utbetalt pengene.

Kontakt

For spørsmål om oppgaven, ta kontakt med rådgiver Katrine Knoph Nilsen på katrine.knoph.nilsen@sio.no eller telefon 467 43 628.

Kortfattet søknad med beskrivelse av foreningen, antall aktive medlemmer i foreningen og mulighet til å garantere for personell i hele arbeidstiden sendes til katrine.knoph.nilsen@sio.no. Merk søknaden «Vertskapsforening»

Send søknad så fort som mulig, men senest innen 21. juni.

SiO Foreninger er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ kompetansesenter for studentforeninger. Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.

SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.

En viktig del av arbeidet vårt er å arrangere rekrutteringsmessen «Foreningsdagen» som finner sted både ved HiOA og UiO i starten av høstsemesteret.

Legg inn en kommentar

Kategori

Semesterstart