Det var svært jevnt mellom de tre finalistene som kjempet om å bli kåret til Årets Forening på HiOA. De tre finalistene var HiOA Gaming, Kunnskapsløfterne og HiOA Lacrosse.

Finalister årets forening hioa 2015På Foreningsdagen på HiOA ble vinneren avslørt. Kunnskapsløfterne er Årets Forening ved HiOA. Vi gratulerer linjeforeningen for grunnskolelærerutdanningen som er den første i historien til å motta denne prisen ved HiOA. Prisen ble delt ut av Høgskolens nye rektor Curt Rice.

Juryens begrunnelse

Årets Forening er en studentforening som har gjort en ekstraordinær innsats for studiemiljøet her på HiOA. De har fått til svært mye med begrensede midler, og vist stor gjennomføringsevne og kreativitet. Selv om de driver med noe som i utgangspunktet har et smalt nedslagsfelt og snever målgruppe har de klart å lage arrangementer for hele studentmassen. De har hatt en inkluderende holdning overfor andre studenter og studentforeninger og de har vist stor vilje til samarbeid. I møte med utfordringer har de vært positive og løsningsorienterte. I tillegg til en rekke idrettslige og sosiale arrangementer har de også gjort en betraktelig innsats for å heve det faglige nivået på tvers av flere utdanninger. At de har klart å gjøre alt dette kun ett år etter oppstarten i fjor gjør det hele bare mer imponerende.

Årets Forening, Kunnskapsløfterne representert ved (f.v) leder Andreas Bratsberg, Aslak Waits og Sunniva Bråthen. Rektor Curt Rice delte ut prisen

Årets Forening, Kunnskapsløfterne representert ved (f.v) leder Andreas Bratsberg, Aslak Waits og Sunniva Bråthen. Rektor Curt Rice delte ut prisen

Kunnskapsløfterne ble startet som en del av Operasjon HiOA og har fra dag én tatt ansvar for å skape en bedre studietid for sine medstudenter, både på og utenfor studiet. Som navnet sier har de løftet det faglige – men også det sosiale – nivået på studentlivet her på HiOA. De har arrangert flere tverrfaglige forelesninger, kanonballturneringer, pokerlag og temafester. De har tatt et aktivt valg om å ha tilbud både med og uten alkohol. Kunnskapsløfterne er et prima eksempel på alt en linjeforening kan få til og det er Juryen en glede å utrope dem som Årets forening og gi dem en premiesjekk på kr 20 000 som de kan bruke til å gjøre studentlivet enda bedre på HiOA.

En overraskende ærespris

Juryen hadde i tillegg til prisen for Årets forening besluttet å dele ut en ærespris. Dette er en pris, som i henhold til reglementet, juryen kan, men ikke må dele ut. Prisen deles ut til «en forening, instans, enhet eller person som har gjort en fremragende innsats for frivillige studentaktiviteter ved HiOA».

Juryen har  besluttet i år å gi Æresprisen til en person. Denne personen er leder for en av de viktigste hjørnesteinsforeningene ved HiOA som endelig har fått en stabil og stødig drift og som dermed har hatt et fantastisk tilbud til både studenter og studentforeninger.

Det var en overrasket Elin Synnøve Nordberg sdom tok imot æresprisen som ble delt ut av SiOs administrerende direktør Lisbeth Dyrberg. To av juryens medlemmer, (f.h) Studentlivskoordinator på HiOA, Beate Dessington og Leder av Velferdstinget Sigrid Mæhle Grimsrud, var med på utdelingen

Det var en overrasket Elin Synnøve Nordberg sdom tok imot æresprisen som ble delt ut av SiOs administrerende direktør Lisbeth Dyrberg. To av juryens medlemmer, (f.h) Studentlivskoordinator på HiOA, Beate Dessington og Leder av Velferdstinget Sigrid Mæhle Grimsrud, var med på utdelingen

Juryen sto dermed enstemmig bak utdelingen av æresprisen til en veldig overrasket Elin Synnøve Nordberg,- lederen i Samfunnet Bislet. Prisen ble delt ut av en smilende administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg

Juryens begrunnelse

Elin er en kjent skikkelse i foreningsmiljøet på HiOA og har et godt rykte på seg for å være en god leder. Hun har klart å gjøre Samfunnet Bislet til en sterk organisasjon og har samtidig tatt et oppgjør med en uheldig drikkekultur og manglende struktur. Under Elin har Samfunnet Bislet gjort en rekke smarte investeringer og hatt en svært god drift. Hun har hatt jevnlig og god kontakt med flere instanser på HiOA og er kjent for å være seriøs og løsningsorientert. Under hennes ledelse har Samfunnet Bislet endelig fått undertegnet en Kjelleravtale med Eiendomsavdelingen som sikrer sikker og lovlig bruk av lokalene. Elin er en leder som er trygg og tydelig i alt hun gjør. Hun stiller alltid opp, og tar gjerne et skift i baren sammen med de vanlige frivillige. Høgskolen og alle dens studenter er heldige som har en ildsjel som Elin som leder for studentsamfunnet her på Bislet og det er svært fortjent at hun tildeles Juryens Ærespris.

Legg inn en kommentar

Kategori

Årets studentforening, Priser og konkurranser