SiO Foreninger er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ kompetansesenter for studentforeninger. Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.

SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.

En viktig del av arbeidet vårt er å arrangere rekrutteringsmessen «Foreningsdagen» som finner sted både ved HiOA og UiO i starten av høstsemesteret.

Arbeidets omfang

Vi søker en studentforening som kan garantere fire personer til standvirksomhet for å promotere Foreningsdagen ved UiO i semesterstart. Arbeidet går ut på å oppsøke nye studenter og spesielt faddergrupper og informere om Foreningsdagen, dele ut flyers og oppmuntre til deltakelse.

Vi ønsker å bruke en studentforening til jobben framfor enkeltstudenter fordi personer som selv er engasjert i en forening, best kan formidle alt det positive med foreningsengasjement til nye studenter.

Foreningsdagen ved UiO vil finne sted i Idrettsbygningen 17. august fra kl 11 til kl 16.

Krav og kvalifikasjoner

Studentforeningen må være registrert studentforening ved UiO.

Foreningen må garantere at fire personer stiller. Det betyr at dersom en person ikke kan stille en dag, er det foreningens ansvar å finne en erstatter i tide. Erfaring med oppsøkende arbeid er en fordel, men ikke noe krav. Opplæring vil bli gitt.

Alle personer som deltar må beherske både norsk og engelsk.

Foreningen må også stille med en koordinerende kontaktperson for oppdraget.

Arbeidstid

Foreningen plikter å stille 4 personer til følgende tider:

Tirsdag 11. august 10-14
Onsdag 12. august 11-14
Torsdag 13. august 11-14
Fredag 14. august 11-14
Mandag 17. august 10-15

Dette er til sammen 72 arbeidstimer. Dersom foreningen selv ønsker å fordele timene på flere enn fire personer over kortere skift kan det la seg gjøre.

Betaling

SiO Foreninger betaler foreningen kr 10 000 for arbeidet. Foreningen må selv kunne fakturere beløpet med EHF-faktura for å få utbetalt pengene.

Kontakt

For spørsmål om oppgaven, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Helge Skivenes på helge.skivenes@sio.no eller telefon 22 85 33 79.

Søknadsfrist 9. juni

Kortfattet søknad med beskrivelse av foreningen, foreningens størrelse og mulighet til å garantere for personell på de overnevnte tidspunkt, samt presentasjon av kontaktperson sendes til helge.skivenes@sio.no Merk søknaden «Promoforening»

 

Legg inn en kommentar

Kategori

Semesterstart